VDUevf mokslininkai išleido monografiją "Statinė reklama: teorija ir praktika" - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

VDUevf mokslininkai išleido monografiją „Statinė reklama: teorija ir praktika”

Džiugiai pranešame, kad VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkai prof. Arvydas Bakanauskas, prof. Lina Pilelienė ir dr. Viktorija Grigaliūnaitė išleido monografiją „Statinė reklama: teorija ir praktika : mokslo monografija”.

Monografija Statinė rekalama Teorija ir praktika

Kaip teigiama monografijos anotacijoje, šis darbas – „tai Vytauto Didžiojo universiteto Marketingo katedros mokslininkų trejų metų tyrimų rezultatas, skirtas statinei reklamai ir jos efektyvumo teorijoms apibendrinti ir skleisti. Mokslo monografiją sudaro penkios dalys, kuriose nuosekliai nagrinėjamos statinės reklamos efektyvumo prielaidos. Trys pirmosios monografijos dalys sudaro teorinį statinės reklamos analizės pagrindą. Pirmojoje dalyje statinė reklama pradedama nagrinėti nuo taško kaip bet kokio eskizo pagrindo, pereinant prie maketo kompozicijos, apibrėžiant ir dekomponuojant jos sudėtingumą ir elementus. Antrojoje monografijos dalyje nagrinėjami reklamos kūrybinės strategijos elementai: reklamos kreipinio parinkimo galimybės, reklaminės žinutės siužeto tipai, reklamos šaltinis ir jo sąsajos su reklamos efektyvumu. Trečiojoje monografijos dalyje nagrinėjami skirtingi statinės reklamos kontekstai – spaudos priemonės, prekybos vietos aplinka ir lauko reklamos aplinka; atskleidžiama skirtingų kontekstų daroma įtaka reklamos efektyvumui, taip pat veiksniai, darantys įtaką efektyvumui, esant skirtingiems reklamos kontekstams. Ketvirtoji ir penktoji monografijos dalys pristato autorių atliktų tyrimų rezultatus. Ketvirtojoje dalyje yra atskleidžiamos statinės reklamos efektyvumo vertinimo galimybės. Sudarant pagrindą empiriniam tyrimui, monografijoje pristatomi kiekybiniai, kokybiniai ir neuromarketingo tyrimo metodai, pagrindinį dėmesį skiriant elektroencefalografijos ir žvilgsnio sekimo sistemos taikymo galimybėms. Monografijoje laikomasi nuostatos, kad siekiant kompleksiškai įvertinti reklamos efektyvumą turi būti pasitelkiami ir tradiciniai, ir neuromarketingo tyrimo metodai. Penktojoje dalyje yra pateikiami ir interpretuojami statinės reklamos efektyvumo tyrimo rezultatai priklausomai nuo analizuojamų statinės reklamos sandaros ir strategijos aspektų bei konteksto”.

Monografiją galima pasiekti VDU bibliotekos bazėje.