EVF žmonės - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas
VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas - platesnės studijų perspektyvos

EVF žmonės

Ekonomikos ir vadybos fakultetas vienija daugiau kaip 40 dėstytojų bendruomenę. Šiuo metu fakultete studijuoja 30 doktorantūros studentų.

VDUevf organizacinė struktūra

 

Fakulteto administracija

Ekonomikos ir finansų klasteris

Marketingo klasteris

Vadybos klasteris