Mokslas ir verslas - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Mokslas ir verslas

Fakultetas vykdo mokslinį darbą aktualiomis ekonomikos ir vadybos temomis. Svarbiausios vykdomų tyrimų temos: inovaciniai pokyčiai Centrinės ir Vidurio Europos globalizacijos kontekste, Lietuvos finansų sistemos pokyčiai ir perspektyvos vieningoje Europos Sąjungos erdvėje, pokyčiai organizacijose ir jų valdymas, ekonominių transformacijų ir procesų tyrimai: transformacijos, inovacijos, ekonomikos augimas.

Tyrimų rezultatai skelbiami Lietuvos ir užsienio žurnaluose ir leidiniuose, referuojami tarptautinėse konferencijose.

Kiekvieną pavasarį vykdoma magistrantų – doktorantų konferencija, kurios metu pranešimus skaito studentai iš visų Lietuvos universitetų.

Daugiau informacijos: Konferencijos

Fakultetas leidžia du mokslinius žurnalus, vadybos ir ekonomikos tematikomis.

Daugiau informacijos: Leidiniai


Mokslo ir verslo centras – skatinta fakulteto ir verslo bendradarbiavimą, telkiant fakulteto mokslinį potencialą vykdo ir organizuoja mokymus, užsakomuosius tyrimus, projektus ir konsultavimo veiklas, atliepiančias Universiteto strateginius tikslus, prioritetus bei šiuolaikinės rinkos ir visuomenės poreikius.

Mokslo ir verslo centro veiklos:

Organizuoja ir vykdo mokymus, skirtus asmenų profesinei kvalifikacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendriesiems gebėjimams plėtoti, rengiamus pagal organizacijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius.

Kartu su VDU Ekonomikos ir vadybos bei kitų Universiteto fakultetų (taip pat ir kitų Lietuvos ar užsienio aukštųjų mokyklų) mokslo ir pedagoginio personalo darbuotojais organizuoja ir vykdo užsakomuosius (fundamentaliuosius ir taikomuosius) mokslo tyrimus bei projektus.

Vykdo ir plėtoja konsultavimo veiklą verslo organizavimo ir vadybos klausimais.

Stiprina socialinę partnerystę su nacionalinėmis ir tarptautinėmis viešojo, privataus sektorių ir nevyriausybinėmis organizacijomis, skleidžiant mokslinės veiklos rezultatus.