Vizija, misija, vertybės - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Vizija, misija, vertybės

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto vizija

  • Pripažinta ir akredituota tarptautinė verslo mokykla.
  • Aktyvus ir įtakingas mokslinės veiklos centras.
  • Ekspertinės veiklos lyderis.
  • Įtraukus verslo ir visuomenės partneris.
  • Kokybiška ir darni aplinka.

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto misija

Ugdyti kritiškai, analitiškai ir kompleksiškai mąstančius ekonomikos, finansų, rinkodaros, verslo ir vadybos krypčių specialistus su plačiu bendrauniversitetiniu išsilavinimu, giliomis specialybinėmis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais, tokiu būdu reikšmingai prisidedant prie tvarios visuomenės, ekonomikos ir jos organizacijų vystymosi.

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto vertybės

  • Laisvė
  • Draugiškumas
  • Atvirumas
  • Veržlumas
  • Patikimumas