Studijų programų komitetai - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Studijų programų komitetai

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete veikia šie studijų programų komitetai.

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

Ekonomika

Pirmininkas – dr. Viktorija Starkauskienė viktorija.starkauskiene@vdu.lt

Nariai – Doc. dr. I.Maksvytienė, Doc. dr. A. Gaigalienė, Dr. Monika Didžgalvytė–Bujauskė,  Dr. J. Kisieliauskas, S. Radzevičius (studentų atstovas), A. Ramanauskaitė (socialinis partneris, vyr. ekonomistė, Vičiūnų grupė, UAB).

Marketingas

Pirmininkė – doc. dr. M.Šontaitė–Petkevičienė migle.sontaite-petkeviciene@vdu.lt

Nariai – Prof. dr. A. Bakanauskas, Prof. dr. L. Pilelienė, Lekt. V. Grigaliūnaitė, M. Matulis (studentų atstovas), S. Jociūtė (absolventų atstovas), L. Jerošenko (soc. partnerė, UAB „Rimonne Baltic“ marketingo vadovė).

Verslo administravimas

Pirmininkas – prof. dr. I. Bakanauskienė irena.bakanauskiene@vdu.lt

Nariai – Doc. dr. S. Staniulienė, Doc. dr. N. Klebanskaja, Doc. dr. R. Legenzova, E. Prunskienė (studentų atstovė), L. Barkauskė (absolventų atstovė), S. Martinėnas (CEO, UAB Midpoint systems).

Verslo finansai

Pirmininkas – doc. dr. A. Gaigalienė asta.gaigaliene@vdu.lt

Nariai: Prof. dr. K. Levišauskaitė, Doc. dr. J. Kalendienė, Doc. dr. R. Legenzova, Dr. E. Bendoraitienė, , E. Mažintaitė (studentų atstovė),  I. Vilkaitė (soc. partneris, Grant Thornton Baltic – Lithuania, darbo užmokesčio apskaitos specialistė).

Ekonomika ir finansai

Pirmininkas – doc. dr. J. Kalendienė jone.kalendiene@vdu.lt

Nariai

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

Finansai

Pirmininkas – prof. dr. K. Levišauskaitė

Nariai:

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė
Doc. dr. R. Legenzova
Doc. Dr. A. Gaigalienė

Mėlinauskas – studentų atstovas
Dr. E. Aleknevičiūtė – absolventų atstovė
Dr. P. Vazniokas – socialinis ekonomikos direktorius, AB „INTERRAO Lietuva“

Strateginis organizacijų valdymas

Pirmininkas – prof. dr. G. Jucevičius

Nariai:

Prof. dr. I. Bakanauskienė
Prof. dr. J. Vveinhardt
Doc. dr. S. Staniulienė
E. Joneikytė – studentų atstovas
L. Petrauskaitė – absolventų atstovė
A. Būda – socialinis partneris; vykdantysis direktorius, UAB „Eura transportas“

Tarptautinė ekonomika

Pirmininkas – prof. dr. V. Pukelienė

Nariai:

Prof. dr. M. Didžgalvytė
Doc. dr. J. Kalendienė
Dr. Mantautas Račkauskas
V. Tauraitė– absolventų atstovė
V. Zevakinaitė– studentų atstovė
Š. Daukšys – socialinis partneris; vadovas, UAB „MLI“, UAB „Clarom“

Marketingas ir tarptautinė komercija

Pirmininkas – doc. dr. N. Klebanskaja

Nariai:

Prof. L. Pilelienė
Doc. dr. Rita Bendaravičienė
Dr. J. Kisieliauskas
E. Merkevičiūtė– studentų atstovė
D. Petruškevičius – absolventų atstovas
Tomas Želionis – socialinis partneris, komunikacijos ir marketingo direktorius, koncernas “VIKONDA”

Reklamos vadyba

Pirmininkas – doc. dr. A. Pažėraitė

Nariai:

Prof. dr. A. P. Bakanauskas
Doc. dr. K. Zikienė
Prof. dr. L. Pilelienė

Kazarjan – studentų atstovė
R. Repovienė – absolventų atstovė
S. Kazlauskas – socialinis partneris; kūrybos ir mokslo direktorius, Aktualių tendencijų institutas

Marketingas ir pardavimai

Pirmininkas – doc. dr. A. Kyguolienė

Nariai:

Prof. habil. dr. P. Žukauskas
Prof. dr. A. P. Bakanauskas
Doc. dr. A. Pažėraitė
K. Buzas – studentų atstovas
M. Potašinskaitė – absolventų atstovė
E. Skeberis – socialinis partneris; Swed Bank Life Insurance SE Lietuvos filialas

Verslas ir entreprenerystė

Pirmininkas – doc. dr. S.Staniulienė

Nariai:

Prof. dr. G. Jucevičius
Prof. dr. I. Bakanauskienė
Doc. dr. O. Stripeikis
V. Marinionokas – studentų atstovas

Roberta Šeniauskienė – absolventų atstovė

E. Bartuškevičius – socialinis partneris; direktorius, UAB Cesim ir UAB Lenders

Sporto verslo vadyba

Pirmininkas – doc. dr. R. Bendaravičienė

Nariai:

Prof. dr. G. Jucevičius
Doc. dr. A. Pažėraitė
Doc. dr. S.Staniulienė
Dr. Mantautas Račkauskas
Miguel Granés Tavares Cal Ferreira – studentų atstovas

Ivaškevičiūtė – absolventų atstovė
P.Motiejūnas – socialinis partneris; vadovas, VŠĮ „Žalgirio“ krepšinio centras

EMBA

Pirmininkas – doc. dr. R. Legenzova

Nariai:

Prof. dr. K. Levišauskaitė

Doc. dr. R. Bendaravičienė
Doc. dr. N. Klebanskaja
A. Bagdonavičius– studentų atstovas

L.Ramanauskaitė – socialinė partnerė; Magnusson, vadovaujanti partnerė Lietuvoje

Žemiau pateikiami atitinkamų programų savianalizės dokumentai:

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS DOKUMENTAI 

VDU EVF Rinkodaros studijų krypties savianalizės suvestinė