Studijų programų komitetai - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Studijų programų komitetai

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete veikia šie studijų programų komitetai.

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

Ekonomika

Pirmininkė – dr. A. Aleksandravičienė akvile.aleksandraviciene@vdu.lt

Nariai: doc. dr. I. Maksvytienė, doc. dr. A. Gaigalienė, dr. M. Didžgalvytė–Bujauskė, doc. dr. J. Kisieliauskas, S. Radzevičius (studentų atstovas), A. Ramanauskaitė (soc. partnerė, finansų direktorė, BK grupė).

Marketingas

Pirmininkė – dr. R. Repovienė ruta.repoviene@vdu.lt

Nariai – prof. dr. A. Bakanauskas, prof. dr. L. Pilelienė, dr. V. Grigaliūnaitė, M. Vaitiekus  (studentų atstovas), M. Matulis (absolventų atstovas), L. Jerošenko (soc. partnerė, marketingo vadovė „Rimonne Baltic“, UAB).

Verslo administravimas

Pirmininkė – doc. dr. A. Gaigalienė asta.gaigaliene@vdu.lt

Nariai – prof. dr. R. Legenzova, doc. dr. S. Staniulienė, doc. dr. N. Klebanskaja, doc. dr. A. Kygiolienė, doc. dr. J. Kalendienė, V. Dobilaitė (studentų atstovė), L. Petrauskaitė (absolventų atstovė), G. Kimler (socialinis partneris, Simplika HR projektų vadovė).

Ekonomika ir finansai

Pirmininkė – doc. dr. J. Kalendienė jone.kalendiene@vdu.lt

Nariai: prof. dr. V. Pukelienė, doc. dr. R. Legenzova, dr. V. Starkauskienė, dr. J. Kisieliauskas, J. Ramanauskas (studentų atstovas), K. Dadūra  (soc. partneris; direktorius, KD Jupiter, UAB)

Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas

Pirmininkas – doc. dr. O. Stripeikis osvaldas.stripeikis@vdu.lt

Nariai: Laurynas Nikelis, Audronė Zdanevičienė, Liudas Švipas, Brigita Baužaitė (studentų atstovė), Edvinas Grauželis (socialinis partneris; UAB EVRC / “Eurovaistinė”)

 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

Finansai

Pirmininkė – prof. dr. R. Legenzova  renata.legenzova@vdu.lt

Nariai: Prof. dr. V. Darškuvienė, doc. dr. V. Kazlauskienė, doc. Dr. A. Gaigalienė, A. Mikoliūnaitė (studentų atstovas), dr. E. Coppa (absolventų atstovė), P. Vazniokas (soc. partneris; Orion Asset Management valdybos narys)

Strateginis organizacijų valdymas

Pirmininkas – prof. dr. G. Jucevičius giedrius.jucevicius@vdu.lt

Nariai: doc. dr. R. Bendaravičienė, prof. dr. J. Vveinhardt, doc. dr. S. Staniulienė, M. Kaselytė (studentų atstovas), L. Petrauskaitė – absolventų atstovė, S. Martinėnas – (soc. partneris; direktorius, UAB „Midpoint systems“)

Tarptautinė ekonomika

Pirmininkė – dr. A. Aleksandravičienė akvile.aleksandraviciene@vdu.lt

Nariai: prof. dr. V. Pukelienė, doc. dr. J. Kalendienė, dr. M. Didžgalvytė-Bujauskė, dr. M. Račkauskas, dr. V. Tauraitė (absolventų atstovė), K. Lapinskaitė (studentų atstovė), Š. Daukšys (soc. partneris; gamybos vadovas, UAB „Cane-line Lithuania”)

Marketingas ir tarptautinė komercija

Pirmininkė – doc. dr. Viktorija Grigaliūnaitė viktorija.grigaliunaite@vdu.lt

NariaiDoc. dr.  M. Šontaitė-Petkevičienė, doc. dr. Rita Bendaravičienė, prod. dr. L. Pilelienė, EDimšaitė (studentų atstovė). G. Granskienė (absolventų atstovas), T. Želionis  (soc. partneris, komnikacijos ir marketingo direktorius, Vikonda grupė)

Reklamos vadyba

Pirmininkė – prof. dr. A. Pažėraitė ausra.pazeraite@vdu.lt

Nariai: prof. dr. A. P. Bakanauskas, dr. R.Repovienė, prof. dr. L. Pilelienė, S. Dagytė (studentų atstovė), A. Kazarjan (absolventų atstovė), E. Kašėtė (soc. partneris; – produkto vadovė, Fazer Lietuva)

Marketingas ir pardavimai

Pirmininkė – doc. dr. A. Kyguolienė asta.kyguoliene@vdu.lt

Nariai:  prof. dr. A. P. Bakanauskas, doc. dr. A. Pažėraitė, doc. dr. K. Zikienė, Š. Nakvosas (studentų atstovas), G. Karalienė (absolventų atstovė) V. Ėvaltienė (soc. partneris; UAB „Vonios vizija“ projektų vadovė, MB „Dizaino istorijos“ direktorė)

Verslas ir entreprenerystė

Pirmininkė – doc. dr. S. Staniulienė sonata.staniuliene@vdu.lt

Nariai: prof. dr. G. Jucevičius, doc. dr. R. Bendaravičienė, doc. dr. O. Stripeikis, R. Olekaitė (studentų atstovas), R. Šeniauskienė (absolventų atstovė), E. Bartuškevičius – (soc. partneris; direktorius,  „Cesim“, UAB ir  „Lenders“, UAB)

Sporto verslo vadyba

Pirmininkė – doc. dr. R. Bendaravičienė rita.bendaraviciene@vdu.lt

Nariai: prof. dr. G. Jucevičius, prof. dr. A. Pažėraitė, doc. dr. S.Staniulienė, doc. dr. Audrius Šimkus, prof. dr. Renata Legenzova, doc. dr. M. Šontaitė-Petkevičienė, dr. Mantautas Račkauskas, R. Kairytė (studentų atstovas), Miguel Granés Tavares Cal Ferreira (absolventų atstovas), Ibrahim Erkan (soc. partneris; Eurolyga, vykdantysis direktorius)

Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams

Pirmininkė – doc. dr. S. Staniulienė sonata.staniuliene@vdu.lt

Nariai: prof. dr. G. Jucevičius, prof. dr. P. Semal, doc. dr. R. Bendaravičienė, J. Bendikaitė-Ursavas (soc. partnerė) O. Petroševičienė (studentų atstovas), Andrius Barakūnas (absolventų atstovas)