Studijų programų komitetai - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas
VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas - platesnės studijų perspektyvos

Studijų programų komitetai

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete veikia šie studijų programų komitetai.

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

Ekonomika

Pirmininkas – dr. Viktorija Starkauskienė viktorija.starkauskiene@vdu.lt

Nariai – doc. dr. I.Maksvytienė, doc. dr. A. Gaigalienė, dr. Monika Didžgalvytė–Bujauskė, dr. Akvilė Aleksandravičienė, dr. J. Kisieliauskas, S. Radzevičius (studentų atstovas), A. Ramanauskaitė (soc. partnerė, vyr. ekonomistė, Vičiūnų grupė, UAB).

Marketingas

Pirmininkė – doc. dr. M.Šontaitė–Petkevičienė migle.sontaite-petkeviciene@vdu.lt

Nariai – prof. dr. A. Bakanauskas, prof. dr. L. Pilelienė, dr. V. Grigaliūnaitė, M.Vaitiekus  (studentų atstovas), M.Matulis (absolventų atstovas), L. Jerošenko (soc. partnerė, marketingo vadovė „Rimonne Baltic“, UAB).

Verslo administravimas

Pirmininkas – doc. dr. A. Gaigalienė asta.gaigaliene@vdu.lt

Nariai – prof. dr. I. Bakanauskienė, doc. dr. S. Staniulienė, doc. dr. N. Klebanskaja, doc. dr. R. Legenzova, dr. V. Starkauskienė, V. Dobilaitė (studentų atstovė), L. Barkauskė (absolventų atstovė), S. Martinėnas (soc. partneris CEO, „Midpoint systems“, UAB ).

Verslo finansai

Pirmininkas – doc. dr. A. Gaigalienė asta.gaigaliene@vdu.lt

Nariai: prof. dr. K. Levišauskaitė, dr. Monika Didžgalvytė-Bujauskė , doc. dr. R. Legenzova, dr. E. Bendoraitienė, E. Mikoliūnaitė (studentų atstovė),  I. Vilkaitė (soc. partnerė, darbo užmokesčio apskaitos specialistė, „Grant Thornton Baltic – Lithuania“, UAB).

Ekonomika ir finansai

Pirmininkas – doc. dr. J. Kalendienė jone.kalendiene@vdu.lt

Nariai: prof. dr. V. Pukelienė, doc. dr. R. Legenzova, dr. V. Starkauskienė, dr. J. Kisieliauskas, J. Ramanauskas (studentų atstovas), K. Dadūra  (soc. partneris; direktorius, KD Jupiter, UAB)

Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas
Pirmininkas – doc. dr. O. Stripeikis osvaldas.stripeikis@vdu.lt
Nariai:

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

Finansai

Pirmininkas – doc. dr. R. Legenzova  renata.legenzova@vdu.lt

NariaiProf. dr. K. Levišauskaitė, prof. dr. Vilija Aleknevičienė, doc. Dr. A. Gaigalienė, Dr. E. Bendoraitienė , K. Vaičiulevičius (studentų atstovas), dr. E. Coppa (absolventų atstovė), P. Vazniokas (soc. partneris; Orion Asset Management valdybos narys)

Strateginis organizacijų valdymas

Pirmininkas – prof. dr. G. Jucevičius

Nariai: prof. dr. I. Bakanauskienė, prof. dr. J. Vveinhardt, doc. dr. S. Staniulienė, G. Gražėnaitė (studentų atstovas), L. Petrauskaitė – absolventų atstovė, A. Būda – (soc. partneris; vykdantysis direktorius, „Eura transportas“, UAB)

Tarptautinė ekonomika

Pirmininkas – prof. dr. V. Pukelienė violeta.pukeliene@vdu.lt

Nariai: prof. dr. M. Didžgalvytė, doc. dr. J. Kalendienė, dr. Mantautas Račkauskas, dr. V. Tauraitė– absolventų atstovė, K. Galasevičius (studentų atstovė), Š. Daukšys (soc. partneris; vadovas, „MLI“, UAB „Clarom“, UAB)

Marketingas ir tarptautinė komercija

Pirmininkas – Prof. dr. L. Pilelienė lina.pileliene@vdu.lt

NariaiDoc. dr. N. Klebanskaja, doc. dr. Rita Bendaravičienė, J. Želnytė (studentų atstovė)
D. Petruškevičius (absolventų atstovas), T. Želionis – (soc. partneris, komunikacijos ir marketingo direktorius, koncernas „VIKONDA“)

Reklamos vadyba

Pirmininkas – doc. dr. A. Pažėraitė ausra.pazeraite@vdu.lt

Nariai:

prof. dr. A. P. Bakanauskas, dr. R.Repovienė, prof. dr. L. Pilelienė I. Baltakytė (studentų atstovė), A. Kazarjan (absolventų atstovė), S. Kazlauskas (soc. partneris; kūrybos ir mokslo direktorius, Aktualių tendencijų institutas)

Marketingas ir pardavimai

Pirmininkas – doc. dr. A. Kyguolienė asta.kyguoliene@vdu.lt

Nariai: prof. habil. dr. P. Žukauskas, prof. dr. A. P. Bakanauskas, doc. dr. A. Pažėraitė, A. Rimkevičius  (studentų atstovas), I. Ganiprauskienė (absolventų atstovė) E. Skeberis (soc. partneris; „Swed Bank Life Insurance SE“, Lietuvos filialas)

Verslas ir entreprenerystė

Pirmininkas – doc. dr. S.Staniulienė sonata.staniuliene@vdu.lt

Nariai: prof. dr. G. Jucevičius, prof. dr. I. Bakanauskienė, doc. dr. O. Stripeikis, R. Raupys (studentų atstovas), R. Šeniauskienė (absolventų atstovė), E. Bartuškevičius – (soc. partneris; direktorius,  „Cesim“, UAB ir  „Lenders“, UAB)

Sporto verslo vadyba

Pirmininkas – doc. dr. R. Bendaravičienė rita.bendaraviciene@vdu.lt

Nariai: prof. dr. G. Jucevičius, doc. dr. A. Pažėraitė, doc. dr. S.Staniulienė, dr. Mantautas Račkauskas, Francesca Mei (studentų atstovas), Miguel Granés Tavares Cal Ferreira (absolventų atstovas), P.Motiejūnas – (soc. partneris; vadovas,  „Žalgirio“ krepšinio centras, VŠĮ)

EMBA

Pirmininkas – doc. dr. R. Legenzova renata.legenzova@vdu.lt

Nariai: prof. dr. K. Levišauskaitė, doc. dr. R. Bendaravičienė, doc. dr. N. Klebanskaja, A. Smaliukas (studentų atstovas), A. Andziulytė – Milašiūnienė, (soc. partnerė, BMI EMBA programos direktorė)

Žemiau pateikiami atitinkamų programų savianalizės dokumentai:

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS DOKUMENTAI 

VDU EVF Rinkodaros studijų krypties savianalizės suvestinė

VDU EVF Verslo studijų krypties savianalizės suvestinė