Doktorantūros studijos - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Doktorantūros studijos

Viena svarbiausių Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos krypčių yra rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų, plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas.

Tiems, kuriuos vilioja gilesnės mokslinės studijos, tiriamasis darbas, o vėliau ir mokslininko karjera, Ekonomikos ir vadybos fakultetas siūlo ekonomikos krypties ir vadybos krypties doktorantūros studijas. 1989 m. atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą, doktorantūros studijos pradėtos po ketverių metų. Nuo 1993 m. iki 2020 m. fakultete iš viso apginta per 80 daktaro disertacijų. Nors šiuo metu universiteto pedagoginiam ir mokslo personalui papildyti reikia tik dalies baigusiųjų doktorantūrą, tačiau doktorantų rengimą universitetas suvokia kaip savo misiją Lietuvos mokslui. Universiteto doktorantai gilina konkrečios mokslų krypties teorines ir metodologines žinias, atlieka mokslinius tyrimus, dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir stažuotėse užsienyje, dėsto paskaitas bei veda seminarus, o studijų pabaigoje gina daktaro disertaciją.

DOKTORANTŪROS STUDIJŲ ATNAUJINIMAS

Vytauto Didžiojo universitetas, drauge su kitomis 25 Lietuvos bei užsienio aukštojo mokslo ir tyrimų institucijomis, buvo pateikęs paraiškas 20 mokslo krypčių doktorantūros teisei gauti. 2011 birželio 8 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo patvirtinta, kad VDU doktorantūros teisė suteikta 14 mokslo krypčių. Sprendimas buvo papildytas 2011 birželio 21 d. – Švietimo ministro įsakymu VDU buvo suteikta teisė organizuoti studijas dar 4 mokslo kryptyse. Taigi nuo 2011 liepos 1 d. Vytauto Didžiojo universitete yra vykdomos doktorantūros studijos 18 mokslo krypčių. Nuo 2019 m. Vytauto Didžiojo universitetas doktorantūros teisę įgijo 23-ose mokslo kryptyse kartu su kitomis Lietuvos aukštojo mokslo ir tyrimų institucijomis.Plačiau apie doktorantūros studijų atnaujinimą skaitykite www.vdu.lt/

Ekonomikos ir vadybos fakulteto doktorantūros studijų partneriai –  ŠiauliųKlaipėdosMykolo Riomerio bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitetai.


Kontaktai: