Magistrantūros studijos - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Magistrantūros studijos

Kviečiame rinktis magistrantūros studijas VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete. Tai Lietuvoje ir pasaulyje pripažinta verslo mokykla, ruošianti asmenybes, kuriomis visuomenė žavisi, darbdaviai geidžia, o dirbtinis intelektas pakeisti negali. Fakultetas savo veiklą grindžia kertinėmis vertybėmis: laisve, draugiškumu, atvirumu, veržlumu ir patikimumu.

Magistrantūros studijos:

  • Modernūs atvejų analize ir praktinių užduočių sprendimais (angl. problem based learning) paremti studijų metodai;
  • Į paskaitas integruoti susitikimai su verslo bei viešojo sektoriaus organizacijų atstovais;
  • Kvalifikuoti ir patyrę dėstytojai, paskaitas dėstantys praktikai, vizituojantys užsienio dėstytojai;
  • Bendruomeniška, draugiška ir bendradarbiavimą skatinanti studijų #VDUevf kultūra;
  • Patogus, dirbantiems pritaikytas studijų grafikas;
  • Mažos studijuojančiųjų grupės.

Nuolatinės Magistrantūros studijų programos:

Podiplominės Magistrantūros studijų programos:

Vadovų Magistrantūros studijų programos:

*Dvigubo diplomo Magistrantūros studijų programos

I priėmimo etapas vyksta 06 01 – 06 28 d.; II priėmimo etapas vyksta 07 05 – 07 10 d.; papildomas priėmimo etapas vyksta 07 18 – 08 23 d.