Mokslo klasteriai - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Mokslo klasteriai

Telkiant tyrėjų grupes prioritetinėse mokslo kryptyse, kuriant naujus mokslo klasterius ir plėtojant mokslinius tyrimus, įtraukiant jaunuosius mokslininkus, 2012 m. Ekonomikos ir vadybos fakultete įkurti du mokslinių tyrimų klasteriai: „Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti“ (S-12-02) ir „Marketingo vadybos šiuolaikinėje aplinkoje tyrimai“ (S-12-01). Jie jungia visus pagrindinėse pareigose dirbančius katedrų mokslininkus, taip pat doktorantus.

Mokslinių tyrimų klasterį „Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti“ (S-12-02)

Identifikuojanti ir vienijanti mokslinė tematika – verslo įmonių, studijų ir mokslo įstaigų vadybinės transformacijos: inovacijų, verslumo plėtra, darbo, darbo santykių, organizacijos patrauklumas, socialiai darnios organizacijos formavimas, organizacijos konkurencingumo didinimas; verslo aplinkos gerinimas ir infrastruktūros vystymas: struktūrinio nedarbo prevencija, įtraukios darbo rinkos plėtojimas. Ši tematika ir tikslas buvo suformuluoti, atsižvelgiant visą eilę Lietuvos ir Europos MTEP prioritetų: Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategija; Valstybinė švietimo strategija 2003–2012 metams; Struktūrinių sąlygų ekonomikos augimui užtikrinimas: verslo aplinkos gerinimas ir infrastruktūros vystymas; Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programa; Struktūrinio nedarbo prevencija ir įtraukios darbo rinkos vystymas.
Klasterio vadovė – prof. dr. Irena Bakanauskienė.

Mokslo klasterio „Marketingo vadybos šiuolaikinėje aplinkoje tyrimai“ (S-12-01)

Pagrindiniai praktiniai tikslai yra tirti šiuolaikinių verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų aplinkoje vykstančių pokyčių įtaką marketingo sprendimams, analizuoti ir lyginti naujausias marketingo vadybos tendencijas ir metodus, nagrinėti didžiausią vertę organizacijoms teikiančius marketingo sprendimus. Atliekant klasterio „Marketingo vadybos šiuolaikinėje aplinkoje tyrimai“ mokslinius ir praktinius tyrimus planuojama jų integracija su Lietuvos ir/ar tarptautinėmis verslo organizacijomis ir/ar valstybinėmis institucijomis bei kitų mokslininkų grupėmis.
Klasterio vadovė – prof. dr. Lina Pilelienė

Mokslo klasterio „Socialinio-ekonominio, politinio ir finansinio stabilumo bei pažangaus ekonomikos augimo tyrimai ir eksperimentai” (S-14-04)

Tikslas yra plėtoti socialiniams mokslams reikšmingus tyrimus bei atlikti eksperimentus, turinčius teorinę ir taikomąją vertę, vystyti ekonomikos, finansų bei politikos mokslų sritis įvertinant dinamiškai besikeičiančią aplinką.

Klasterį identifikuojanti ir vienijanti mokslinė tematika siejama su Lietuvos ir Europos  Sąjungos makro ir mikro socialinių-ekonominių bei politinių procesų vyksmu ir jo vertinimu stabilumo kontekste: šių procesų vystymosi dėsningumų nustatymas; veiksnių, lemiančių tuos dėsningumus, vertinimas; socialinių-ekonominių ir politinių procesų veiksnių sąveikos, siekiant pažangios ekonomikos plėtros, vertinimas; procesų vystymosi rizikos scenarijų ir kriterijų nustatymas; procesų prognozavimas; rizikingumo minimizavimo, stabilizavimo priemonių identifikavimas; struktūrinių-kokybinių socialinių-ekonominių ir politinių inovacijų, siekiant pažangios ekonomikos plėtros, nustatymas ir pagrindimas.

Klasterio vadovė – doc. dr. Asta Gaigalienė

Šie trys Ekonomikos ir vadybos fakultete įkurti klasteriai siekia plėtoti socialiniams mokslams reikšmingus tyrinėjimus organizacijų vadybos srityje ir marketingo srityje, turinčius taikomąją vertę įvairaus pobūdžio ir dydžio organizacijų veikloje.