Užsakomieji tyrimai - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Užsakomieji tyrimai

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas teikia plataus spektro užsakomųjų tyrimų paslaugas verslui.

 

 

 

Eksperimentinė plėtra

Tai sistemingas darbas, kuris atliekamas remiantis tyrimų ar praktinės veiklos metu įgytomis žiniomis ir kurio tikslas yra kurti naujas medžiagas, produktus ar įrenginius, diegti naujus arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus procesus, sistemas ir paslaugas.

Galima paslauga: Savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymo technologinių inovacijų kūrimo ir diegimo procesų prototipų sukūrimas.


Techninė galimybių studija

Tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Galimos paslaugos: 

 • IT produktų pritaikymo įmonės finansinės analizės ir/ar veiklos vertinimo poreikiams techninė galimybių studija;
 • Naujų produktų kūrimo ir diegimo ekonominio pagrįstumo vertinimas.

 Moksliniai tyrimai

Galimos paslaugos: 

 • Darbuotojų pasitenkinimo darbu ir motyvacijos tyrimai;
 • E. verslo plėtros perspektyvų vertinimas;
 • Konkurencingumo didinimo veiksnių tyrimai;
 • Organizacijos kaip patrauklaus darbdavio potencialo analizė;
 • Organizacinio patrauklumo didinimo modeliavimas;
 • Procesų sekos, sąveikos ir brandos lygio nustatymo įrankių sukūrimas (pagal ISO 9004); Teikiamų paslaugų kokybės įvertinimo įrankių sukūrimas (pagal SERQUAL modelį); Išteklių naudojimo ir aplinkosaugos efektyvumo įvertinimo įrankių sukūrimas (pagal ISO 14031);
 • Produkto vertės vartotojui komunikavimo sistemos modelio kūrimas;
 • Reklamos efektyvumo tyrimo vertinimas;
 • Strateginės įmonės pozicijos bei veiksmų vertinimas;
 • SVV finansavimo galimybių tyrimo modelių sukūrimas;
 • Turistų pasitenkinimo ir lojalumo tyrimas;
 • Vadovavimo kokybės gerinimo metodų sukūrimas;
 • Vartotojų pasitenkinimo organizacijos paslaugomis / produktais lygio ir pasitenkinimą lemiančių veiksnių tyrimo, vartotojų lojalumo tyrimo, vartotojų dėmesio į reklamą tyrimo vartotojų dėmesio į produkto pakuotę / vietą tyrimai.

 ES projektai

01.2.1-MITA-K-824 priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems  verslo  subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šios priemonės pagrindinis bruožas – „greiti pinigai verslui“, t.y. greitai gaunama parama moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai, supaprastinant paramos gavimo procedūras.


Daugiau informacijos apie galimas paslaugas:

 • Vaida Kasmauskaitė
 • Adresas K. Donelaičio 52 – 615 , Kaunas LT 44244
 • Tel.: 8 37 327851
 • El. paštas: vaida.kasmauskaite@vdu.lt