Ekonomikos ir finansų klasteris - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Ekonomikos ir finansų klasteris

  • Ekonomikos ir finansų klasterio dėstytojai  
  • Adresas  K. Donelaičio g. 52 LT-44244 Kaunas

 

prof. habil. dr. Zigmas Lydeka

Ekonomikos ir finansų klasterio profesoriusprof. dr. Violeta Pukelienė

Ekonomikos ir finansų klasterio profesorėprof. Renata Legenzova

Ekonomikos ir finansų klasterio profesorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Įmonių informacijos atskleidimas; Apskaitos sistemos transformacijos; Finansinė socializacija ir finansinė elgsena

prof. dr. Valdonė Darškuvienė

Ekonomikos ir finansų klasterio profesorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Finansų ekonomika; bendrovių valdysena; Tvarumas

prof. dr. Kristina Levišauskaitė

Ekonomikos ir finansų klasterio profesorėdr Justinas Kisieliauskas

doc. dr. Justinas Kisieliauskas

Ekonomikos ir finansų klasterio docentas, prodekanas (608 kab.)Tyrimų ir domėjimosi sritys: patirčių ekonomika, kūrybos ekonomika, skaitmeninis verslas ir marketingas

doc. dr. Dalia Kolmatsui

Ekonomikos ir finansų klasterio docentėDr. Mantautas Račkauskas

Ekonomikos ir finansų klasterio lektoriusTyrimų ir domėjimosi sritys: Finansai-bankininkystė; Kredito rizika; Valstybės socialinės išlaidos

Dr. Monika Didžgalvytė-Bujauskė

Ekonomikos ir finansų klasterio lektorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Migracija; Aukštos kvalifikacijos darbuotojų migracija; Darbo rinka

Doc. Dr. Vilma Kazlauskienė

Ekonomikos ir finansų klasterio docentėTyrimų ir domėjimosi sritys: Tvarūs viešieji finansai; Žaliasis investavimas; Investicijų sąnaudų-naudos vertinimas

Doc. dr. Asta Gaigalienė

Ekonomikos ir finansų klasterio docentėTyrimų ir domėjimosi sritys: Asmeninių finansų sprendimai; Finansinis raštingumas; Mokesčių mokėjimo elgsena

doc. dr. Inga Maksvytienė

Ekonomikos ir finansų klasterio docentėTyrimų ir domėjimosi sritys: Socialiniai – ekonominiai pokyčiai; Mikroekonominė analizė.

doc. dr. Jonė Kalendienė

Ekonomikos ir finansų klasterio docentėTyrimų ir domėjimosi sritys: Užsienio prekyba (eksportas, importas); Ekonomikos augimas; Verslo iššūkiai

dr. Viktorija Starkauskienė

Ekonomikos ir finansų klasterio lektorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Laimės ekonomika; Laimė darbe – darbuotojų gerovė; Laimė šalyje.

dr. Vitalija Kardokaitė Šimanauskienė

Ekonomikos ir finansų klasterio lektorėProf. dr. Mindaugas Butkus

Ekonomikos ir finansų klasterio profesoriusTyrimų ir domėjimosi sritys: Modelių, grindžiamų ekonometrine metodologija, vystymas ir adaptavimas kiekybinei priklausomybių tarp ekonominių reiškinių analizei, specializuojantis regionų konvergencijos, ekonomikos ekologinių pasekmių, augimo-nedarbo ryšio ir heterogeniško skolos-augimo ryšio tyrimuose

Partnerystės prof. dr. Asta Kamandulienė

Ekonomikos ir finansų klasterio lektorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Finansų valdymas; Veiklos vertinimas; Finansinis modeliavimas

Dr. Akvilė Aleksandravičienė

Ekonomikos ir finansų klasterio lektorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Sprendimų priėmimą veikiantys elgsenos ekonomikos reiškiniai; Technologinių pokyčių poveikis darbo rinkai; Taikomoji ekonometrika

Doc. dr. Evelina Bendoraitienė

Ekonomikos ir finansų klasterio lektorėDr. Viktorija Tauraitė

LektorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Makroekonomika; Darbo ekonomika; Laimės ekonomika

Giedrė Kvedaravičienė

Doktorantėdr. Gintarė Leckė

Ekonomikos ir finansų klasterio lektorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Investicijų analizė ir valdymas; Finansų rinkos dalyvių elgsena; Ekonominė socializacija