Ekonomikos ir finansų klasteris - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Ekonomikos ir finansų klasteris

  • Ekonomikos ir finansų klasterio dėstytojai  
  • Adresas  K. Donelaičio g. 52 LT-44244 Kaunas

 

prof. habil. dr. Zigmas Lydeka

Ekonomikos ir finansų klasterio profesoriusprof. dr. Violeta Pukelienė

Ekonomikos ir finansų klasterio profesorėdoc. dr. Renata Legenzova

Ekonomikos ir finansų klasterio docentėTyrimų ir domėjimosi sritys: Įmonių informacijos atskleidimas; Apskaitos sistemos transformacijos; Finansinė socializacija ir finansinė elgsena

prof. dr. Valdonė Darškuvienė

Ekonomikos ir finansų klasterio profesorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Finansų ekonomika; bendrovių valdysena; Tvarumas

prof. dr. Kristina Levišauskaitė

Ekonomikos ir finansų klasterio profesorėdr Justinas Kisieliauskas

doc. dr. Justinas Kisieliauskas

Ekonomikos ir finansų klasterio docentas, prodekanas (608 kab.)Tyrimų ir domėjimosi sritys: patirčių ekonomika, kūrybos ekonomika, skaitmeninis verslas ir marketingas

doc. dr. Dalia Kolmatsui

Ekonomikos ir finansų klasterio docentėDr. Monika Didžgalvytė-Bujauskė

Ekonomikos katedros lektorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Migracija; Aukštos kvalifikacijos darbuotojų migracija; Darbo rinka

Doc. Dr. Vilma Kazlauskienė

Ekonomikos ir finansų klasterio docentėTyrimų ir domėjimosi sritys: Tvarūs viešieji finansai; Žaliasis investavimas; Investicijų sąnaudų-naudos vertinimas

Dr. Mantautas Račkauskas

Ekonomikos ir finansų klasterio lektoriusTyrimų ir domėjimosi sritys: Finansai-bankininkystė; Kredito rizika; Valstybės socialinės išlaidos

doc. dr. Inga Maksvytienė

Ekonomikos ir finansų klasterio docentėTyrimų ir domėjimosi sritys: Socialiniai – ekonominiai pokyčiai; Mikroekonominė analizė.

doc. dr. Jonė Kalendienė

Ekonomikos ir finansų klasterio docentėTyrimų ir domėjimosi sritys: Užsienio prekyba (eksportas, importas); Ekonomikos augimas; Verslo iššūkiai

Doc. dr. Asta Gaigalienė

Ekonomikos ir finansų klasterio docentėTyrimų ir domėjimosi sritys: Asmeninių finansų sprendimai; Finansinis raštingumas; Mokesčių mokėjimo elgsena

dr. Vitalija Kardokaitė Šimanauskienė

Ekonomikos ir finansų klasterio lektorėProf. dr. Mindaugas Butkus

Ekonomikos katedros docentasTyrimų ir domėjimosi sritys: Modelių, grindžiamų ekonometrine metodologija, vystymas ir adaptavimas kiekybinei priklausomybių tarp ekonominių reiškinių analizei, specializuojantis regionų konvergencijos, ekonomikos ekologinių pasekmių, augimo-nedarbo ryšio ir heterogeniško skolos-augimo ryšio tyrimuose

dr. Viktorija Starkauskienė

Ekonomikos ir finansų klasterio lektorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Laimės ekonomika; Laimė darbe – darbuotojų gerovė; Laimė šalyje.

Partnerystės prof. dr. Asta Kamandulienė

Ekonomikos ir finansų klasterio lektorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Finansų valdymas; Veiklos vertinimas; Finansinis modeliavimas

Doc. dr. Evelina Bendoraitienė

Ekonomikos ir finansų klasterio lektorėDr. Akvilė Aleksandravičienė

Ekonomikos ir finansų klasterio lektorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Sprendimų priėmimą veikiantys elgsenos ekonomikos reiškiniai; Technologinių pokyčių poveikis darbo rinkai; Taikomoji ekonometrika

Dr. Viktorija Tauraitė

LektorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Makroekonomika; Darbo ekonomika; Laimės ekonomika

Giedrė Kvedaravičienė

Doktorantėdr. Gintarė Leckė

LektorėTyrimų ir domėjimosi sritys: Investicijų analizė ir valdymas; Finansų rinkos dalyvių elgsena; Ekonominė socializacija