Apie fakultetą - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Apie fakultetą

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas –  Lietuvoje ir pasaulyje pripažinta verslo mokykla, ruošianti asmenybes, kuriomis visuomenė žavisi, darbdaviai geidžia, o dirbtinis intelektas pakeisti negali.

Fakultetas patenka į geriausių pasaulyje aukštųjų mokyklų (EDUNIVERSAL), besispecializuojančių vadybos ir verslo administravimo srityse, sąrašo tūkstantuką. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas – liberali mokykla, pripažįstanti ir gerbianti kiekvieno studento individualius poreikius, interesus ir siekiamus tikslus. Tai puiki vieta protingiems, versliems, turintiems saviraiškos polinkių ir teigiamų ambicijų jauniems žmonėms, siekiantiems profesinių aukštumų.

2019 metais, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) minėjo savo atkūrimo 30-metį. Tai buvo jubiliejiniai metai ir Ekonomikos ir vadybos fakultetui (EVF) – 1989 m. vasaros pabaigoje, po stojamųjų egzaminų į Ekonomikos fakulteto pirmą kursą buvo priimti pirmieji 54 bakalauro studijų studentai.

EVF – TAI ŽMONĖS

Stipri ir įtraukianti Ekonomikos ir vadybos fakulteto kultūra, darni darbuotojų, studentų ir absolventų bendruomenė bei ryškios asmenybės – jauni veržlūs dėstytojai, savo srities profesionalai ir garsi (iškili) profesūra – tai Fakulteto išskirtinumas ir ilgalaikės stiprybės šaltinis.

EVF – TAI SPECIALYBĖ+

Ekonomikos ir vadybos fakultetas – aktyvus ir modernus studijų, mokslo ir darbo rinkos dalyvis, gebantis lanksčiai veikti neapibrėžtoje aplinkoje bei ugdyti kritiškai, analitiškai ir kompleksiškai mąstančius ekonomikos, finansų, rinkodaros, verslo ir vadybos krypčių specialistus su plačiu bendrauniversitetiniu išsilavinimu, giliomis specialybinėmis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais.

EVF – TAI SINERGIJA SU VERSLU

Ekonomikos ir vadybos fakultetas specialistų rengime glaudžiai bendradarbiauja su verslo organizacijomis – socialiniai partneriai dalinasi savo gerosiomis patirtimis paskaitose, formuluoja praktines užduotis ir temas baigiamiesiems darbams, steigia stipendijas, vykdo bendrus studentų bei Lietuvos ir užsienio įmonių projektus, organizuoja įdomias ir naudingas praktikos; atsižvelgiant į verslo poreikius nuolat peržiūri ir atnaujina studijų programas.

EVF Veiklos

Fakultete organizuojamos trijų pakopų – bakalauro, magistrantūros ir doktorantūrosstudijos.

Čia veikiantis Verslo konsultavimo ir podiplominių studijų centras taip pat priima į įvairias podiplominio mokymo programas – nuo trumpų specializuotų kursų iki perkvalifikavimo studijų. Daug dėmesio skiriama studentų praktikai. Sėkminga daugelio fakulteto absolventų karjera įvairiose Lietuvos verslo organizacijose, užsienio kompanijų atstovybėse bei valstybinėse įstaigose liudija, kad studijų metu įgyjama pakankamai universalių ir specifinių žinių, padedančių sėkmingai įsilieti į konkurencingą verslo pasaulį.

Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai turi plačias galimybes įgyti tarptautinė patirties, vykstant studijų mainams pagal „Campus Europae“, „Erasmus+“ ar Dvišalių mainų programas

Studijų organizavimo veikla fakultete derinama su ekonomikos ir vadybos moksliniais tyrimais. Kasmet rengiamos tarptautinės konferencijos, moksliniai straipsniai publikuojami periodiniuose Ekonomikos ir vadybos fakultetožurnaluose „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ ir „Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai“.