Fakulteto administracija - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Fakulteto administracija

 

doc. dr. Rita Bendaravičienė

Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė (612 kab.)Tel.: 8 37 327850

Dr. Mantautas Račkauskas

EVF prodekanas studijoms (609 kab.)Tel.: +370 659 71834

 

Doc. dr. Justinas Kisieliauskas

EVF prodekanas marketingui (608 kab.)Tel.: +370 689 41341

Doc. dr. Asta Kyguolienė

Magistrantūros studijų vadovė, Podiplominių studijų centro vadovė (614 kab.)Tel.: +370 688 56 273

Dr. Monika Didžgalvytė-Bujauskė

Bakalauro studijų vadovė (613 kab.)Tel.: 8 37 327854

prof. dr. Giedrius Jucevičius

Mokslinių tyrimų vadovas (608 kab.)Tel.: 8 37 327853

Doc. dr. Sonata Staniulienė

EVF Akademinės tarybos pirmininkė (614 kab.)Tel.: 8 37 327958

Lina Čaplikienė

Magistro ir podiplominių studijų administratorė (615 kab.)Tel.  +370 37 32 79 94

Greta Kančelskienė

Bakalauro studijų referentėtel. 8-37-327856

Rita Petkevičienė

Bakalauro nuolatinių studijų referentė (616 kab.)Tel.: 8 37 327866

Edita Eičiuvienė

Jungtinės doktorantūros koordinatorė; žurnalo „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ redaktorė (613 kab.)Tel.: 8 37 327857

Vaida Kasmauskaitė

Tarptautinių ryšių koordinatorė (615 kab.)Tel.: 8 37 327851