VDU – studentų konferencija „Laisvė kurti 2022“ - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

VDU – studentų konferencija „Laisvė kurti 2022“

VDU – studentų konferencija „Laisvė kurti 2022“

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentai kviečiami dalyvauti konferencijoje „Laisvė kurti 2022“, skirtoje Lietuvos universiteto šimtmečiui. Konferencija vyks 2022 m. balandžio 29 d., penktadienį, VDU daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre (V. Putvinskio g. 23, Kaunas).

Konferencijos tikslas – pristatyti VDU studentų mokslinius, meninius ir kūrybinius pasiekimus universitetui ir miestui, paliekant pėdsaką universiteto šimtametėje istorijoje.

Pasak VDU Studijų prorektorės dr. Simonos Pilkienės, Vytauto Didžiojo universitetui 2022-ieji metai yra ypatingi. „Universitetas švenčia savo šimtmetį. Tai laikas sustoti ir įsivertinti kokius iššūkius teko įveikti universiteto kūrėjams, pasidžiaugti mokslininkų atradimais, universiteto absolventų pasiekimais bei studentų, kaip ateities kūrėjų, idėjomis, nuveiktais darbais ir siekiais. Lemiamą vaidmenį tiek steigiant universitetą, tiek jį atkuriant vaidino, kaip anuomet įprasta buvo vadinti – studentija, kuri buvo tarsi kaip reiškinys ir akstinas universitetui veikti. Studentai ir jų laisvė kurti, generuoti idėjas, reikšti savo nuomonę, būti pirmose gretose kuriant universiteto ateities vizijas visuomet buvo universiteto stiprybė.  Todėl švęsdami universiteto šimtmetį, kviečiame visus VDU studentus pasidalinti savo idėjomis, moksliniais darbais, projektais dalyvaujant ypatingai progai skirtoje studentų konferencijoje. Šiuo renginiu siekiame paraginti studentus būti aktyviais, matomais, kad su jų veiklos rezultatais susipažintų visa universiteto bendruomenė, o studentija vėl atsidurtų pirmose gretose“, – konferencijos svarbą pabrėžė VDU Studijų prorektorė.

Pranešimus konferencijai kviečiami teikti visų studijų krypčių ir pakopų studentai. Pranešimą/pasirodymą galima rengti individualiai arba su grupe studentų.

Konferencijos temos:

 • Universitetas kaip kūrybos ir meno erdvė
 • Laisvės galimybės ir ribos
 • Kūrybiškumas ir technologijos
 • Inovatyvūs verslo ir socialinių iššūkių sprendimai
 • Pilietiškumo, socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi iniciatyvos
 • Žmogus, bendruomenė, visuomenė nuolatinių pokyčių kontekste
 • Gamta mokslininko rankose
 • Humanitariniai mokslai šiandienos iššūkių kontekste
 • Darnaus ugdymo iššūkiai ir galimybės
 • Ar daugiakalbiai susikalba geriau?

Pranešimų trukmė ir formatai:

 • Pranešimas žodžiu (iki 15 min.)
 • Stendinis pranešimas
 • Meninės kūrybos pristatymas (pasirodymas su prisistatymu, iki 15 min. trukmės, arba darbų paroda)

Pristatymo kalbos: lietuvių, anglų ir kitos universitete dėstomos kalbos.

Registracija vyksta iki kovo 18 d.

Registracijos forma

Atrinktų pranešimų autoriai informuojami iki balandžio 1 d. Konferencijos programa skelbiama iki balandžio 10 d.

Daugiau informacijos el. paštu: sandra.juskeviciene@vdu.lt