VDU studentų idėjos „Like Bike“ projektui - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

VDU studentų idėjos „Like Bike“ projektui

Šių metų rudens semestrą VDU EVF pirmą kartą startavo nauja magistrantūros studijų paskaita „Praktiniai marketingo projektai“. Šio dalyko paskirtis – išvystyti studentų praktinius marketingo gebėjimus ir įgūdžius. Viso semestro metu studentai dirbo su Kauno miesto savivaldybės pateikta realia marketingo problema – „Like Bike“ projekto žinomumo ir populiarumo didinimas, pasinaudojant komunikacija socialiniuose tinkluose. Studentų buvo prašoma sukurti komunikacijos planą „Like Bike“ projekto „Facebook“ paskyrai, kuris padėtų išspręsti pateiktą problemą ir padidintų Kauno miesto gyventojų naudojimąsi dviračiais, kaip transporto priemone.

Paskaitų metu studentai intensyviai dirbo komandose atlikdami rinkos tyrimus, generuodami kūrybines strategijas, kurdami komunikacinius planus, lavindami savo prezentacinius įgūdžius. Rugsėjo mėnesį studentai turėjo susitikimą su Kauno miesto savivaldybės atstovais, kurio metu buvo suteikta galimybė išsiaiškinti savivaldybės lūkesčius ir užduoti klausimus, kurie padėtų įsigilinti į pateiktą užduotį. Vėliau studentus konsultavo VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dėstytojai – Aurelija Ganusauskaitė, Justinas Kisieliauskas, Nina Klebanskaja, Agnė Blažienė. Konsultacijų metu studentai išbandė „Business Model Canvas“ ir „Value Proposition Canva“ metodus, sužinojo, kaip vyksta socialinių tinklų komunikacijos kampanijos planavimas ir įgyvendinimas, išgirdo, kaip turėtų atrodyti gera, dėmesį prikaustanti prezentacija. Visų paskaitų turinys buvo paremtas praktinėmis užduotimis, kurios padėjo lavinti studentų turimus įgūdžius, įtvirtinti teorines žinias ir pagelbėjo įgyvendinant pagrindinę užduotį.

Taip pat šios paskaitos metu studentai turėjo susitikimus su įmonių atstovais, kurie yra savo srities profesionalai – reklamos agentūros „Cocos“ pardavimų vadovas Andrius Pilypaitis, bedradarbiavimo erdvės „Talent Garden Kaunas“ įkūrėjas Artūras Bulota, projekto „Traveler‘s child“ autoriai ir „Instakademija“ įkūrėjai Laura Kupstaitė ir Paulius Bakanauskas. Šių susitikimų metu „Praktinių marketingo projektų“ studentai klausėsi svečių sėkmės istorijų, diskutavo pardavimų ir komunikacijomis temomis, gavo naudingų patarimų.

Rudens semestro magistro studentų darbas buvo įvertintas, pristatant idėjas Kauno miesto savivaldybės atstovams – ryšių su visuomene vyriausiesiems specialistams Tomui Jarusevičiui ir Mantui Bertuliui. Studentai pateikė savo įžvalgas, pasiūlymus ir pristatė komunikacijos planus, paremtus originaliomis ir kūrybiškomis idėjomis, skirtomis kurti dviračių kultūrą Kauno mieste ir atkreipti tikslinės auditorijos dėmesį į „Like Bike“ projektą.

Paskaita „Praktiniai marketingo projektai“ studentams padėjo įgyti naujų žinių socialinių tinklų komunikacijos ir pardavimų srityse, skatino kūrybiškumą, leido prisiliesti prie realios problemos sprendimo. Ši paskaita buvo aktuali ne vien rinkodaros studentams, bet ir ekonomikos, finansų, verslo vadybos magistrantams, kurie galėjo praplėsti savo žiniais ir įgūdžius marketingo srityje.