VDU magistro studijos tarptautine ekonomika programos absolventes atsiliepimas 2 - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

VDU magistro studijos tarptautine ekonomika programos absolventes atsiliepimas 2

VDU magistro studijos tarptautine ekonomika programos absolventes atsiliepimas 2