Kolegijų absolventams - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas
VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas - platesnės studijų perspektyvos

Kolegijų absolventams

Vytauto Didžiojo universitetas suteikia galimybes kolegijų absolventams toliau tęsti studijas ir įgyti universitetinį bakalauro ar magistro laipsnį. Kviečiame rinktis studijas VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete. Tai Lietuvoje ir pasaulyje pripažinta verslo mokykla, ruošianti asmenybes, kuriomis visuomenė žavisi, darbdaviai geidžia, o dirbtinis intelektas pakeisti negali. Fakultetas savo veiklą grindžia kertinėmis vertybėmis: laisve, draugiškumu, atvirumu, veržlumu ir patikimumu.

Magistrantūros studijos:

  • Modernūs atvejų analize ir praktinių užduočių sprendimais (angl. problem based learning) paremti studijų metodai;
  • Į paskaitas integruoti susitikimai su verslo bei viešojo sektoriaus organizacijų atstovais;
  • Kvalifikuoti ir patyrę dėstytojai, paskaitas dėstantys praktikai, vizituojantys užsienio dėstytojai;
  • Bendruomeniška, draugiška ir bendradarbiavimą skatinanti studijų #VDUevf kultūra;
  • Patogus, dirbantiems pritaikytas studijų grafikas;
  • Mažos studijuojančiųjų grupės.

Universitetinės bakalauro studijos

Kolegijų absolventai, įgiję profesinį bakalauro laipsnį, priimami į tos pačios  arba gretimos krypties studijų programų aukštesnius bakalauro ir vientisųjų studijų kursus (užskaitant dalį kolegijoje studijuotų dalykų). Baigus studijas suteikiamas atitinkamos studijų krypties universitetinis bakalauro laipsnis. Plačiau apie bakalauro studijas ieškokite čia.

Magistrantūros studijos

Kolegijų absolventai, atitinkantys priėmimo į magistrantūros studijas sąlygas, gali pretenduoti į magistrantūros studijas. Baigę kitos krypties studijas arba neatitinkantys priėmimo sąlygose nurodytų reikalavimų priimami į papildomąsias studijas, apimančias pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių nėra studijavę ketinantieji stoti į antrosios pakopos studijų programas.

Magistrantūros studijų programos:

I priėmimo etapas JAU PRASIDĖJO (06 01 – 06 28 d.) 

Jei iki priėmimo į magistrantūros studijas pirmo etapo pabaigos dar neturite studijų baigimo diplomo, pakanka pateikti akademinę pažymą.