Kolegijų absolventams - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Kolegijų absolventams

Vytauto Didžiojo universitetas suteikia galimybes kolegijų absolventams toliau tęsti studijas ir įgyti universitetinį bakalauro ar magistro laipsnį. Kviečiame rinktis studijas VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete. Tai Lietuvoje ir pasaulyje pripažinta verslo mokykla, ruošianti asmenybes, kuriomis visuomenė žavisi, darbdaviai geidžia, o dirbtinis intelektas pakeisti negali. Fakultetas savo veiklą grindžia kertinėmis vertybėmis: laisve, draugiškumu, atvirumu, veržlumu ir patikimumu.

Magistrantūros studijos

 • Dviejų tipų – nuolatinės ir podiplominės magistrantūros studijos;
 • Šiuolaikiški ir patyrę dėstytojai, paskaitas vedantys praktikai, vizituojantys užsienio dėstytojai;
 • Į paskaitas integruoti susitikimai su verslo bei viešojo sektoriaus organizacijų atstovais;
 • Modernūs studijų metodai;
 • Rinkos poreikius atitinkantis studijų turinys;
 • Galimybė mokytis ir/ar atlikti praktiką užsienyje;
 • Unikali – bendruomeniška, draugiška ir bendradarbiavimą skatinanti #VDUevf kultūra;
 • Patogus, dirbantiems pritaikytas studijų grafikas;
 • Mažos studijuojančiųjų grupės.

Priėmimas atviras kandidatams su įvairiu išsilavinimu ir darbo patirtimi.  Kolegijų absolventai VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijose gali studijuoti tenkindami vieną iš reikalavimų:

 • baigtos atitinkamos krypties gretutinės studijos (VDU absolventams);
 • baigtos atitinkamos krypties papildomosios studijos (VDU ir kitų universitetų absolventams);
 • turima ne mažesnė nei vienerių metų susijusios praktinės veiklos patirtis.

Magistrantūros studijų programos: