Gabiems fakulteto studentams išdalintos J. Smiglevičiaus stipendijos - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Gabiems fakulteto studentams išdalintos J. Smiglevičiaus stipendijos

Norime pasidžiaugti, kad ekonomisto Jono Smilgevičiaus stipendija 2021 m. skiriama šiems gabiems ir darbštiems fakulteto studentams: Agnei Vabalaitei, Matui Mileriui ir Smiltei Sederskytei.

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete  tokia stipendija skiriama nuo 2002 metų. Jono Smilgevičiaus stipendijos įsteigimas buvo patvirtintas stipendijos steigėjų ir mecenatų bei Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekano sutarimu. Pagal Jono Smilgevičiaus stipendijos nuostatus, kasmet Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, keliems Ekonomikos ir vadybos fakulteto bakalauro studijų antro, trečio ar ketvirto kurso arba magistratūros studijų pirmo kurso studentams Garbės Komiteto sprendimu sumokama vienkartinė stipendija iš stipendijos mecenatų arba Garbės Komiteto narių. Kandidatus Jono Smilgevičiaus stipendijai gauti Garbės Komitetui pristato Ekonomikos ir vadybos fakulteto Dekanas, atsižvelgdamas į stipendijos nuostatuose suformuluotus reikalavimus.

 

Jonas Smilgevičius, 1918 m. Vasario 16-tos akto signataras, žymus lietuvių ekonomistas bei visuomenininkas, baigęs ekonomikos mokslus 1899 m. Berlyno universitete. Studijuodamas Vokietijoje tobulai išmoko svetimas kalbas, susipažino su Vakarų pasaulio kultūra, įsigilino į ekonomikos mokslus, kuriuos ryžosi panaudoti savame krašte. 1917 m. Vilniaus konferencijoje buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė nepriklausomos Lietuvos paskelbimo aktą. Veikliai dalyvavo daugelyje nepriklausomos Lietuvos ekonominių organizacijų.

 

 

Pagrindiniai šių stipendijų steigėjai ir mecenatai yra: Janina Smilgevičiūtė–Petrušienė, Ona Smilgevičiūtė– Žolynienė, Kristina Smilgevičiūtė–Senulienė, Elena Smilgevičiūtė–Miknienė, Antanina Danutė Smilgevičienė–Petronytė, Edgaras Smilgis–Smilgevičius, Raymondas Smilgis–Smilgevičius ir Johannes Urbas.