Skelbiamas J. Smilgevičiaus stipendijos konkursas - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Skelbiamas J. Smilgevičiaus stipendijos konkursas

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete 2002 metais įsteigta Jono Smilgevičiaus vardo stipendija, skirta gabiems ir darbštiems fakulteto studentams paremti. Jono Smilgevičiaus stipendijos įsteigimas buvo patvirtintas stipendijos steigėjų ir mecenatų bei Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekano sutarimu. Pagal Jono Smilgevičiaus stipendijos nuostatus, kasmet Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, keliems Ekonomikos ir vadybos fakulteto bakalauro studijų antro, trečio ar ketvirto kurso arba magistratūros studijų pirmo kurso studentams Garbės Komiteto sprendimu bus sumokama vienkartinė stipendija iš stipendijos mecenatų arba Garbės Komiteto narių. Kandidatus Jono Smilgevičiaus stipendijai gauti Garbės Komitetui pristato Ekonomikos ir vadybos fakulteto Dekanas, atsižvelgdamas į stipendijos nuostatuose suformuluotus reikalavimus.

Jonas Smilgevičius, 1918 m. Vasario 16-tos akto signataras, žymus lietuvių ekonomistas bei visuomenininkas, baigęs ekonomikos mokslus 1899 m. Berlyno universitete. Studijuodamas Vokietijoje tobulai išmoko svetimas kalbas, susipažino su Vakarų pasaulio kultūra, įsigilino į ekonomikos mokslus, kuriuos ryžosi panaudoti savame krašte. 1917 m. Vilniaus konferencijoje buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė nepriklausomos Lietuvos paskelbimo aktą. Veikliai dalyvavo daugelyje nepriklausomos Lietuvos ekonominių organizacijų.

Kandidatai turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turi būti bakalauro studijų antro, trečio ar ketvirto kurso arba magistratūros studijų antro kurso studentas(-ė);
  2. Turi būti priskiriamas (-a) remtinų asmenų grupei ir / arba demonstruoti labai gerus akademinius rezultatus.

Norinčius pretenduoti į J. Smilgevičiaus vardinę stipendiją prašome iki 2023 m. sausio 13 d. užpildyti konkurso anketą: https://bit.ly/smilgeviciausstipendija2023, įkeliant motyvacinį laišką, nurodant ir pagrindžiant (jei reikia papildomais dokumentais) priežastis, dėl kurių Jums galėtų būti paskirta stipendija.