Senatas patvirtino dekanus: EVF dekanė – doc. R. Bendaravičienė - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Senatas patvirtino dekanus: EVF dekanė – doc. R. Bendaravičienė

DSC_6061VDU Senato posėdyje, vadovaujantis VDU Statuto 30 str. 7 papunkčio nuostata, Senatas rektoriaus teikimu slaptu balsavimu patvirtino universiteto fakultetų dekanus ir kitų akademinių padalinių vadovus. EVF dekane patvirtinta doc. dr. Rita Bendaravičienė.
 
Posėdyje dekanais ir padalinių vadovais buvo patvirtinti šie asmenys:
 • Humanitarinių mokslų fakulteto dekane – doc. dr. Rūtą Eidukevičienę.
 • Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanu – prof. dr. Šarūną Liekį.
 • Menų fakulteto dekane – prof. dr. Jurgitą Staniškytę.
 • Teisės fakulteto dekanu – doc. dr. Tomą Berkmaną.
 • Gamtos mokslų fakulteto dekanu – doc. dr. Saulių Mickevičių.
 • Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekane – doc. dr. Ritą Bendaravičienę.
 • Informatikos fakulteto dekane – doc. dr. Daivą Vitkutę-Adžgauskienę.
 • Muzikos akademijos dekanu – doc. dr. Saulių Gerulį.
 • Užsienio kalbų instituto direktore – doc. dr. Vilmą Bijeikienę.
 • Kauno botanikos sodo direktoriumi – dr. Nerijų Jurkonį.
 • Inovatyvių studijų instituto direktore – doc. dr. Airiną Volungevičienę.

Socialinių mokslų ir Katalikų teologijos fakultetų dekanų pareigas laikinai eis dabartiniai jų dekanai, atitinkamai prof. dr. Jonas Ruškus ir doc. dr. Benas Ulevičius.