Profesoriui P. Žukauskui suteiktas Profesoriaus Emerito vardas - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Profesoriui P. Žukauskui suteiktas Profesoriaus Emerito vardas

Pranas Zukauskas VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Norime džiugiai pranešti, kad vakar vykusiame VDU Senato posėdyje Ekonomikos ir vadybos fakulteto profesoriui Pranui Žukauskui buvo suteiktas Profesoriaus Emerito vardas.

Šis vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Vytauto Didžiojo universitetui, mokslui, menui, kultūrai ir politikai. Emeritams Senato nustatyta tvarka suteikiama galimybė dalyvauti universiteto studijų, mokslo ir visuomeninėje veikloje.

P. Žukauskui 2000 m. suteiktas socialinių mokslų habilituoto daktaro laipsnis, o 2001 m. – profesoriaus mokslo pedagoginis vardas.  1990 m. jis dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Biznio ir vadybos fakulteto docentu. 1997 m. buvo išrinktas į VDU Vadybos katedros vedėjo pareigas, o nuo 2002 m. ėjo VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekano pareigas. P. Žukauskas buvo VDU Senato narys, sekretorius, o nuo 2010 m. – Universiteto tarybos narys.