Prof. P. Zakarevičiui suteiktas VDU garbės profesoriaus vardas - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Prof. P. Zakarevičiui suteiktas VDU garbės profesoriaus vardas

VDU Senato posėdyje, vadovaujantis VDU Statuto 30 str. 7 papunkčio nuostata, Senatas rektoriaus teikimu slaptu balsavimu patvirtino universiteto fakultetų dekanus ir kitų akademinių padalinių vadovus. Senatas taip pat patvirtino VDU garbės profesoriaus vardo suteikimą VDU Verslo konsultavimo ir podiplominių studijų centro vadovui, Vadybos katedros profesoriui Povilui Zakarevičiui. 

Profesoriaus biografiją rasite čia

VDU garbės profesoriaus vardas suteikiamas Lietuvos ir užsienio piliečiams už ypatingus nuopelnus Vytauto Didžiojo universitetui, formuojant jo intelektualinį ir tautinį autoritetą Lietuvoje ir užsienyje, savo asmeniniu darbu prisidėjusiu vystant aukštąjį mokslą Lietuvoje ir ugdant jaunąją kartą.