Nauja bakalauro studijų programa Verslo finansai - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Nauja bakalauro studijų programa Verslo finansai

2016 m. kovo 7 dieną Studijų kokybės vertinimo centras 5 metams akreditavo naują bakalauro studijų programą Verslo finansai.
Studentų priėmimas Verslo finansų bakalauro studijų programą planuojamas jau nuo 2016/2017 mokslo metų.

Verslo finansų bakalauro studijų programos tikslas – parengti profesionalius finansų specialistus, turinčius sisteminį požiūrį, analitinį, kūrybinį bei kritinį mąstymą, susipažinusius su gerosiomis verslo praktikomis, išmanančius tradicinius ir inovatyvius finansų analizės bei valdymo mechanizmus, metodus ir instrumentus bei gebančius naudoti juos priimant verslo valdymo sprendimus šalies ir globalioje aplinkoje. Ši studijų programa sudaryta taip, kad studijuodami studentai įgys ne tik finansų specialistui būtinų apskaitos, finansinės analizės, kontrolės, planavimo, finanansų valdymo, valstybės finansų, investavimo ir rizikos valdymo ir pan. žinių, įgūdžių ir gebėjimų bet ir giminingų sričių (marketingo, verslo administravimo, ekonomikos ir pan.) bei tarpdisciplininių žinių, asmeninių kompetencijų ir socialinių gebėjimų, reikalingų sėkmingai profesinei veiklai šiandieninėje, sudėtingoje ir nuolat kintančioje verslo aplinkoje.

Baigę Verslo finansų bakalauro programą studentai turės žinių, įgūdžių ir gebėjimų įsidarbinti ir sėkmingai siekti karjeros kaip finansininkai, finansų analitikai, apskaitininkai, finansų kontrolieriai, auditoriai, konsultantai įvairaus dydžio ir profilio verslo įmonėse, finansų institucijose bei viešojo sektoriaus organizacijose.
Plačiau apie naujosios Verslo finansų programos sandarą ir priėmimo sąlygas galima rasti čia.