Priėmimo sąlygos - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Priėmimo sąlygos

Džiaugiamės, kad domiesi studijomis VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete. Tam, kad visapusiškai įsilietum į mūsų bendruomenę, reikia atlikti kelis formalumus. Priėmimas į VDU vyksta šiais etapais:

  • Bendrasis priėmimas (pagrindinis ir papildomas etapai). Bendrojo priėmimo metu stojantysis dalyvauja bendrajame konkurse į visas savo prašyme nurodytas valstybės finansuojamas ir/ar valstybės nefinansuojamas aukštųjų mokyklų programų vietas.
  • Universitetinis priėmimas. Stojantieji gali tiesiogiai pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Vytauto Didžiojo universitete.

Bendrasis priėmimas organizuojamas birželio–rugpjūčio mėnesiais. Stojimo prašymai registruojami tik internetu LAMA BPO svetainėje.

Priėmimą į Bakalauro studijas VDU organizuoja ir vykdo Marketingo ir komunikacijos departamentas. Departamentas teikia informaciją apie tai, kokios studijų programos yra siūlomos VDU, kokių dalykų įvertinimai reikalingi skaičiuojant konkursinį balą, bei atsako į kitus stojantiesiems rūpimus klausimus.

Kokius brandos egzaminus pasirinkti?

 

Kaip sužinoti savo konkursinį balą?

Stojant į VDU, tavo egzaminų ir metinių pažymių rezultatai bus paverčiami konkursiniu balu. Konkursinį balą sudaro konkursinių dalykų pažymių (balų), perskaičiuotų (vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta Konkursinės eilės sudarymo tvarka) ir padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

Savo konkursinį balą stojimams, gali pasiskaičiuoti čia:

Studijų finansavimas

Nuolatinės studijos gali būti finansuojamos valstybės arba studijų kaina padengiama paties stojančiojo lėšomis. Studijų finansavimo pobūdį renkasi pats stojantysis, pildydamas stojimo prašymą. Studijų programų sąrašai, konkursinio balo sandara, priėmimo vykdymo etapai, studijų kainos pateiktos Vytauto Didžiojo universiteto Studentų priėmimo sąlygose.

VDU skiriamos stipendijos ir kita finansinė parama: stipendijos, mokestinės lengvatos, kita parama

 

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete vykdomas Bakalauro studijų programos

VDU EkonomikaVDU marketingasVDU verslo administravimasVDU verslo finansai

Informaciją apie priėmimą į bakalauro studijas teikia Studijų informacijos centras:

  • Adresas K. Donelaičio g. 52-116, LT-44248 Kaunas
  • Tel.:  (8-37) 32 32 06
  • El. paštas: priemimas@vdu.lt