Skelbiamas konkursas J. Smilgevičiaus stipendijai gauti - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Skelbiamas konkursas J. Smilgevičiaus stipendijai gauti

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai kviečiami dalyvauti vienkartinės Jono Smilgevičiaus vardinės stipendijos konkurse. Prašymai priimami iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Apie J. Smilgevičiaus stipendiją

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete 2002 metais įsteigta Jono Smilgevičiaus vardo stipendija, skirta gabiems ir darbštiems fakulteto studentams paremti. Jono Smilgevičiaus stipendijos įsteigimas buvo patvirtintas stipendijos steigėjų ir mecenatų bei Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekano sutarimu. Pagal Jono Smilgevičiaus stipendijos nuostatus, kasmet Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, keliems Ekonomikos ir vadybos fakulteto bakalauro studijų antro, trečio ar ketvirto kurso arba magistratūros studijų pirmo kurso studentams Garbės Komiteto sprendimu bus sumokama vienkartinė stipendija, įteikiant vardinius čekius, atsiųstus vieno iš stipendijos mecenatų arba Garbės Komiteto narių. Kandidatus Jono Smilgevičiaus stipendijai gauti Garbės Komitetui pristato Ekonomikos ir vadybos fakulteto Dekanas, atsižvelgdamas į stipendijos nuostatuose suformuluotus reikalavimus.

Apie Joną Smilgevičių

Jonas Smilgevičius, 1918 m. Vasario 16-tos akto signataras, žymus lietuvių ekonomistas bei visuomenininkas, baigęs ekonomikos mokslus 1899 m. Berlyno universitete. Studijuodamas Vokietijoje tobulai išmoko svetimas kalbas, susipažino su Vakarų pasaulio kultūra, įsigilino į ekonomikos mokslus, kuriuos ryžosi panaudoti savame krašte. 1917 m. Vilniaus konferencijoje buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė nepriklausomos Lietuvos paskelbimo aktą. Veikliai dalyvavo daugelyje nepriklausomos Lietuvos ekonominių organizacijų.

Reikalavimai kandidatams

Kandidatai turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turi būti bakalauro studijų antro, trečio ar ketvirto kurso arba magistratūros studijų pirmo kurso studentas(-ė);
  2. Turi būti priskiriamas (-a) remtinų asmenų grupei ir / arba demonstruoti gerus akademinius rezultatus

Norinčius gauti J. Smilgevičiaus vardinę stipendiją prašome iki 2017 m. gruodžio 31 d. į Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanatą pristatyti prašymą stipendijai gauti, nurodant ir pagrindžiant (jei reikia dokumentais) priežastis, dėl kurių Jums galėtų būti paskirta stipendija.