Konkursas praktikai užsienyje pagal „Erasmus+“ programą - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Konkursas praktikai užsienyje pagal „Erasmus+“ programą

Visus studentus[1],  norinčius dalyvauti „Erasmus+“ studentų ar „Erasmus+“ absolventų praktikų konkurse, prašome atrankos dokumentus pateikti iki

2019 m. sausio 10 d.  Svarbu, studentai studijas baigiantys 2019 m. sausio mėnesį ir norintys dalyvauti Erasmus+ absolventų praktikoje paraiškas turi pateikti šio konkurso metu.

Dokumentai atrankai:

  1. Atrankos anketa; 2. Priimančios organizacijos / įmonės patvirtinimas (pagal TRD nustatytą formą); 3. Fakulteto atstovo rekomendacija (tik absolventų praktikai).

Atrankos kriterijai[2]:

  • studento motyvacija;
  • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
  • praktikos atitikimas studijų programai;
  • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
  • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai, neturint – bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlyje atsispindintys mokymosi rezultatai.

Pirmenybė atrankoje teikiama:

  • studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
  • studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus „Erasmus+“ praktikos mobilume.

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 4 mėn. (studentų praktika vėliausiai gali baigtis 2019-09-20, absolventų – per vienerius metus nuo studijų baigimo datos).

Apie atrankos rezultatus atrankos dalyviai bus informuoti el. paštu 2019 sausio 20 d.

Daugiau informacijos VDU tinklapyje, adresu: http://www.vdu.lt/lt/studijos/tarptautines-studijos-ir-praktika/erasmus-praktika/                                                        

[1] „Erasmus+“ atrankoje studentų praktikai gali dalyvauti I – III pakopos visų kursų studentai. „Erasmus+“ atrankoje absolventų  praktikai gali dalyvauti I – III pakopos paskutiniųjų kursų studentai. Atrankoje negali dalyvauti studentai jau išnaudoję daugiau kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) „Erasmus+“ studijų / praktikos mainų laikotarpio studijų pakopoje, kurioje šiuo metu studijuoja.

[2] Atskirų fakultetų sprendimu gali būti taikomi papildomi atrankos kriterijai. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į savo fakultetą.

*Studentai su negalia ar spec. poreikiais turi galimybę gauti finansavimą papildomoms išlaidoms, patirtoms mobilumo metu, kompensuoti.

 

Daugiau informacijos suteiks:

Tomas Mickevičius

Tarptautinių ryšių departamentas

El. paštas: tomas.mickevicius@vdu.lt

Tel. nr.: 8 37 327 978

Adresas: V. Putvinskio g. 23, 207, Kaunas