Tarptautinė mokslinė konferencija „Apskaita ir finansai“ - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Tarptautinė mokslinė konferencija „Apskaita ir finansai“

Konferenciją organizuoja:

Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas, bendradarbiaudamas su:

  • Vytauto Didžiojo universiteto Finansų katedra
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais
  • Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija
  • Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
  • Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Konferencija skirta pristatyti apskaitos ir finansų mokslinių tyrimų idėjas bei rezultatus, aktualius ieškant inovatyvių ir rezultatyvių praktinių sprendimų verslo įmonėse ir viešojo sektoriaus institucijose, didinti ūkio subjektų konkurencingumą ir sprendimų efektyvumą bei skatinti mažų ir vidutinių įmonių bei viešojo sektoriaus institucijų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą bei šių sektorių partnerystę.

 

Maloniai kviečiame skaityti pranešimus šiomis tematikomis:

Apskaita (apskaitos mokslo vystymasis, finansinė apskaita, valdymo apskaita, apskaita ir finansinė atskaitomybė, apskaitos ir įmonių valdymo sąsajos, verslo apmokestinimas, viešojo sektoriaus apskaita, pelno nesiekiančių organizacijų apskaita, socialinė apskaita, apskaitos informacinės technologijos ir sistemos, buhalterių profesinė etika)

Verslo finansai (finansų analizė ir prognozavimas, finansų valdymas, finansų ekonometrija, investicijų diversifikavimas, finansų rinkos ir investicijų aplinka, globalizacijos įtaka verslo finansams, finansų elgsena, finansinės paslaugos)

Auditas (išorės ir vidaus auditas, audito kokybė ir viešoji priežiūra, audito efektyvumas, vidaus kontrolė, kitos kontrolės formos ir jų sąveika, sukčiavimo prevencija, auditorių etika)

Švietimas ir mokymas bei mokymasis apskaitos ir finansų srityse (formalus ir neformalus mokymas(-is), nuotolinis mokymasis, mokymasis visą gyvenimą, kompetencijų vertinimas).

Konferencijos kalbos – anglų ir lietuvių.

Pranešimai – žodiniai (iki 10 minučių) ir stendiniai. Pranešimo skaidrės ir stendiniai pranešimai tik anglų kalba.

Kviečiame teikti mokslinius straipsnius į atvirosios prieigos mokslo žurnalą „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“, referuojamą šiose tarptautinėse duomenų bazėse:

Business Source Corporate Plus (https://www.ebscohost.com/titleLists/plh-journals.htm),

ERIH PLUS (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=489480)

DOAJ (https://doaj.org/toc/2351-5597?source=)

Straipsnius recenzuos du recenzentai.

Informacija apie konferenciją tinklalapyje: http://afk.asu.lt/lt

Svarbiausiosios datos:  
Registracija ir pranešimų santraukos pateikimas* iki 2018 m. rugsėjo17 d.
Pranešimų santraukų atitikimo konferencijos tematikai įvertinimas per 2 savaites po santraukos pateikimo
Straipsnių pateikimas (norint publikuoti 2018 m. žurnalo numeryje)** iki 2018 m. rugsėjo 17 d.
Pranešimas apie straipsnių priimtinumą iki 2018 m. spalio 15 d.
Publikavimui tinkamo straipsnio pateikimas iki 2018 m. spalio 31 d.
Straipsnių pateikimas (norint publikuoti 2019 m. žurnalo numeryje)** iki 2019 m. sausio 14 d.
Pranešimas apie straipsnių priimtinumą iki 2019 m. vasario 15 d.
Publikavimui tinkamo straipsnio pateikimas iki 2019 m. kovo 29 d.
Dalyvio mokesčio sumokėjimas iki 2018 m. lapkričio 15 d.
Straipsnio publikavimo mokesčio sumokėjimas priėmus straipsnį spausdinti

* Pranešimo santrauka teikiama tik anglų kalba

** Pageidaujant publikuoti straipsnį

 

Dalyvio ir straipsnių publikavimo mokesčiai

Konferencijos dalyvio mokestis – 100 EUR/asmeniui (taikomas pranešėjams, bendraautoriams, lydintiems asmenims ir kitiems konferencijos dalyviams. Straipsnių publikavimo mokestis į šią sumą neįskaičiuotas. Konferencijos dalyvio mokesčio lėšos bus naudojamos konferencijos programos ir santraukų rinkinio, suvenyrų, kavos pertraukų, pietų ir vakarienės išlaidoms apmokėti. Neatvykus į konferenciją šis mokestis nebus grąžinamas).

Straipsnio publikavimo mokestis – 50 EUR/straipsniui už 8-16 puslapių (A4). Už kiekvieną papildomą puslapį mokestis yra 10 Eur. Apmokėjimas už straipsnį pagal pateiktą sąskaitą atliekamas priėmus straipsnį spausdinti (šio mokesčio lėšos bus naudojamos DOI kodų įgijimo ir straipsnių publikavimo išlaidoms apmokėti. Nesumokėjus šio mokesčio, straipsniai nebus publikuojami). Straipsniai nebus redaguojami, todėl autoriai yra atsakingi už sklandžią ir taisyklingą kalbą.

ASU sąskaitos banke numeris bei dalyvio ir (arba) publikavimo mokesčio sumokėjimo terminas bus nurodytas dalyviui ir (arba) straipsnio autoriui pateiktoje išankstinio apmokėjimo sąskaitoje faktūroje.

 

ORGANIZACINIS KOMITETAS

Organizacinio komiteto vadovė:

Prof. dr. Danutė Zinkevičienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

Nariai:

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

Lektorė dr. Jurgita Baranauskienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

Vaida Butkuvienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Doc. dr. Vida Čiulevičienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

Romas Gestautas, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija

Edita Gudišauskienė, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija

Doc. dr. Dalia Juočiūnienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

Doc. dr. Aurelija Kustienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

Doc. dr. Renata Legenzova, Vytauto Didžiojo universitetas

Prof. dr. Kristina Levišauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. Edvardas Makelis, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Prof. dr. Astrida Miceikienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

Vera Mileikienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Lektorė dr. Jūratė Savickienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

Zita Sinickienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Doc. dr. Linas Stabingis, Aleksandro Stulginskio universitetas

Prof. dr. Neringa Stončiuvienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

 

MOKSLINIS KOMITETAS IR REDAKCINĖ KOLEGIJA

Mokslinio komiteto pirmininkė ir vyriausioji redaktorė

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva

Nariai:

Prof. dr. George Abuselidze, Šota Rustavelio valstybinis universitetas, Gruzija

Prof.dr. Melpo Iacovidou, Nikosijos universitetas, Kipras

Prof. dr. Ingrīda Jakušonoka, Latvijos žemės ūkio universitetas, Latvija

Prof. dr. Rasa Kanapickienė, Vilniaus universitetas, Lietuva

Prof. dr. Artur J. Kožuch, Krokuvos žemės ūkio universitetas, Lenkija

Prof. dr. Rytis Krušinskas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Doc. dr. Renata Legenzova, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Prof. dr. Kristina Levišauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Prof. dr. Astrida Miceikienė, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva

Prof. dr. Alexander Müller, Complutense universitetas, Ispanija

Doc. dr. Maire Nurmet, Estijos gyvybės mokslų universitetas, Estija

Prof. dr. Neringa Stončiuvienė, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva

Prof. dr. Rasa Subačienė, Vilniaus universitetas, Lietuva

Doc. dr. Jindřich Špička, Prahos ekonomikos universitetas, Čekija

Dr. Marián Tóth, Slovakijos žemės ūkio universitetas Nitroje, Slovakija

Prof. dr. Serge Velesco, Mittweida taikomųjų mokslų universitetas, Vokietija

Prof. dr. Danutė Zinkevičienė, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva