Ko tikėtis stojant į bakalauro studijas šiemet? - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Ko tikėtis stojant į bakalauro studijas šiemet?

(Šaltinis vdu.lt)

Sausio 1 d. pasibaigė Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) ir Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) reorganizavimas prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) būdu. Sausio 17 d., Kaune ir vasario 7-9 d. Vilniuje vyksiančiose studijų mugėse vyresniųjų klasių moksleiviai, abiturientai ir visi, susidomėję 2019 metų stojimu į aukštąsias mokyklas, yra kviečiami prieiti prie VDU studijų stendo bei susipažinti su visomis naujovėmis, kurios laukia šiemet.

Šiais metais VDU skatina moksleivius galvoti ne vien apie perspektyviausias specialybes, o į savo ateities profesiją pažvelgti kaip į kasdienybę keičiančią gyvenimo misiją ir niekada nesustoti mokytis bei tobulėti kelių disciplinų srityse. Universitetas kviečia drąsiai realizuoti save, sujungiant savo siekius, pomėgius, gebėjimus bei žinias į vieną ir patiems organizuotis savo studijas taip, kaip norisi.

„Pasibaigus susijungimui, svarbu suprasti, kad VDU studijų kultūra išlieka, o visose studijų programose pokyčiai taip greitai nepasijaus, tačiau atsivers galimybės, kuomet beveik visas studijų ir mokslo sritis galima rasti vienoje aukštojoje mokykloje – šis pasikeitimas kartu su studentų, dėstytojų, mokslininkų bendradarbiavimu atneš visai naujas mokymosi patirtis, kurios kurs naujas tendencijas darbo rinkoje bei valstybėje“, – pasakoja VDU rektorius prof. Juozas Augutis, pabrėžęs, kad naujasis VDU dar labiau skatina praktinį mokymąsi studijose ir visapusį išsilavinimą, ypač kalbant apie naujos kartos pedagogų rengimą bei žemės ūkio mokslus.

Nuo rudens VDU Švietimo akademija studijas vykdys Kaune ir Vilniuje

Praeitą rudenį studijas pradėjusi vykdyti VDU Švietimo akademija šiemet naujų studentų lauks ir Kaune, ir Vilniuje. Taip norintys savo ateitį sieti su mokytojo profesija galės daug lanksčiau rinktis studijas.

„Esminis pokytis, kurį įgyvendiname – tai perėjimas nuo siauros specializacijos prie universalaus išsilavinimo. Ne tik sudarome galimybę įgyti dviejų mokomųjų dalykų mokytojo kvalifikaciją, bet ir ugdome kūrybiškumą, kritinį mąstymą, technologijų, medijų raštingumo, verslumo kompetencijas, didelį dėmesį skiriame užsienio kalboms. Šiandieniniam mokytojui neužtenka vien tik gerai išmanyti dėstomą dalyką – būtina gebėti prisitaikyti prie pokyčių, išsiugdyti savybę nuolat augti, tobulėti, turėti platų interesų lauką, peržengti disciplinos ribas“, – apie mokytojų rengimą VDU pasakoja rektorius prof. J. Augutis.

Vilniuje šiemet bus pradedamas priėmimas į šių sričių ugdymo bakalauro studijas: Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas, Mokomojo dalyko pedagogika (kalbų ugdymo, meninio ugdymo, socialinio ugdymo arba STEAM kryptys). Šios bakalauro studijos taip pat bus vykdomos ir Kaune, kartu su Švietimo ir informacinių technologijų ir Religijos pedagogikos studijų programomis. Išskirtinai tik Vilniuje stojantieji yra kviečiami rinktis Mokomojo dalyko pedagogikos kryptį „Lenkų kalba ir literatūra“, kadangi šių studijų absolventai itin paklausūs Vilniaus miesto apskrityje.

Po susijungimo VDU yra plačiausios aprėpties universitetas Lietuvoje, todėl būsimiems mokytojams atsiveria galimybės peržengti Švietimo akademijos ribas ir įgyti žinių iš pačių įvairiausių sričių ekspertų. „Tarkim, būsimas biologijos mokytojas galės tiesiogiai semtis žinių iš VDU aplinkotyros ir biotechnologijų specialistų, agronomų, miškininkų, naudotis laboratorijomis ir mokslinėmis duomenų bazėmis, informatikai – gilinti žinias dirbtinio intelekto laboratorijose. O, pavyzdžiui, nagrinėjant darnaus vystymosi temą galbūt net susėsti prie vieno stalo su ekonomistais, sociologais ar politologais. Akivaizdu, kad tiek studijų, tiek edukologijos mokslų kokybę tai perkels į kitą lygmenį“, – apie įvairius ugdymo mokslų pranašumus VDU kalba rektorius prof. J. Augutis.

Žemės ūkio akademijoje – tarpdisciplininės studijos ir papildomos kompetencijos

Žemės ūkis šiuo metu yra vis labiau modernizuojamas, skaitmenizuojamas bei robotizuojamas, veikiantis globaliose rinkose, todėl susijungus universitetams siekiama išvystyti stiprias tarpdisciplinines studijų programas, sustiprinti vykdomas žemės ūkio ir biosistemų inžinerijos studijas bei tyrimus. „Sujungus universitetų akademinį potencialą ir bendradarbiaujant su užsienio ekspertais, be tradicinių agrobiologinių žemės ūkio krypčių bus ir toliau plėtojamos biosistemų inžinerijos, klimato kaitos poveikio mažinimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tyrimų kryptys, stiprinamos dirbtinio intelekto technologijos“, – pasakoja VDU Žemės ūkio akademijos kancleris prof. dr. Antanas Maziliauskas.

Šiemet VDU Žemės ūkio akademijoje vyks priėmimas į šias bakalauro studijų programas: Agronomija, Akvakultūros technologijos, Apskaita ir finansai, Atsinaujinančių energijos išteklių technologijos, Gamybos ir perdirbimo inžinerija, Hidrotechninės statybos inžinerija, Kaimo plėtros administravimas (ir anglų kalba), Kultūros turizmo vadyba (ir anglų kalba), Logistika ir prekyba (ir anglų kalba), Maisto žaliavų kokybė ir sauga, Miškininkystė, Taikomoji ekologija (ir anglų kalba), Želdininkystė ir kraštovaizdžio dizainas, Žemės ūkio mechanikos inžinerija (ir anglų kalba) ir Žemėtvarka. VDU Žemės ūkio akademijoje studijos ir toliau bus grįstos praktiniu mokymusi bei bendradarbiavimu su verslu. Taip bus suteikiamos papildomų stipendijų galimybės bei praktika. Akademija šiemet organizuoja nemokamus parengiamuosius kursus biologijos valstybiniam egzaminui. Kiekvieno organizuojamo užsiėmimo tema skirtinga, tačiau dalyviai gali rinktis dalyvauti dalyje arba visuose užsiėmimuose. Kursuose kviečiami dalyvauti abiturientai ir kiti vyresniųjų klasių moksleiviai.

Pasak prof. A. Maziliausko, iš tiesų šiandien darbo rinkoje yra patrauklus toks absolventas, kuris geba naudotis informacija, skaitmeniniais duomenimis, juos pritaikyti, priimti sprendimus, dirbti komandoje, komunikuoti keletu užsienio kalbų. „Buvimas viename darinyje su VDU, kuriame mokoma net 30 užsienio kalbų, daugiau laisvo dalykų pasirinkimo galimybių neabejotinai  praplės studentų galimybes susikurti savo kompetencijas, patiems pasirenkant mokslo dalykus“, – naujas galimybes studentams po susijungimo pristato VDU Žemės ūkio akademijos vadovas.

Studentams VDU suteikia įvairias galimybes, leidžiančias jiems įgyti visapusį išsilavinimą, gebėjimą kritiškai įvertinti problemą iš skirtingų požiūrio taškų, mokėjimą prisitaikyti prie naujų aplinkybių, priimti savarankiškus, kompetentingus sprendimus ir atskleisti savo lyderystės gebėjimus: universitetas siūlo gretutines studijas, individualią studijų programą „Academia cum laude“, didžiausią užsienio kalbų mokymosi pasirinkimą, Verslo praktikų centro verslumo kompetencijų ugdymo programas ir kt. Visa tai padeda ne tik prisitaikyti prie darbo rinkos, bet ir kurti jos taisykles.

Plačiau apie studijas VDU

Daugiau informacijos

  • VDU Studijų informacijos centras
  • Adresas K. Donelaičio g. 52-116, 44248, Kaunas
  • Telefonas (8 37) 323 206
  • El. paštas vdu@vdu.lt