Jono Smilgevičiaus stipendijos konkursas 2024 - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Jono Smilgevičiaus stipendijos konkursas 2024

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete prieš 22 metus įsteigta Jono Smilgevičiaus vardo stipendija, skirta gabiems ir darbštiems fakulteto studentams motyvuoti. Jono Smilgevičiaus stipendijos įsteigimas buvo patvirtintas stipendijos steigėjų ir mecenatų bei Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekano sutarimu.

Pagal stipendijos nuostatus, kasmet Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, keliems Ekonomikos ir vadybos fakulteto bakalauro studijų antro, trečio ar ketvirto kurso arba magistratūros studijų antrojo kurso studentams Garbės Komiteto sprendimu bus sumokama vienkartinė stipendija iš stipendijos mecenatų arba Garbės Komiteto narių. Kandidatus Jono Smilgevičiaus stipendijai gauti Garbės Komitetui pristato Ekonomikos ir vadybos fakulteto Dekanas, atsižvelgdamas į stipendijos nuostatuose suformuluotus reikalavimus.

Jonas Smilgevičius, 1918 m. Vasario 16-tos akto signataras, žymus lietuvių ekonomistas bei visuomenininkas, baigęs ekonomikos mokslus 1899 m. Berlyno universitete. Studijuodamas Vokietijoje tobulai išmoko svetimas kalbas, susipažino su Vakarų pasaulio kultūra, įsigilino į ekonomikos mokslus, kuriuos ryžosi panaudoti savame krašte. 1917 m. Vilniaus konferencijoje buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė nepriklausomos Lietuvos paskelbimo aktą. Veikliai dalyvavo daugelyje nepriklausomos Lietuvos ekonominių organizacijų.

Kandidatai turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turi būti bakalauro studijų antro, trečio ar ketvirto kurso arba magistratūros studijų antro kurso studentas(-ė);
  2. Turi būti gerai besimokantis, aktyvus univeristeto bendruomenės ar visuomenės narys, arba priskiriamas (-a) remtinų asmenų grupei.

Norinčius pretenduoti į J. Smilgevičiaus vardinę stipendiją prašome iki 2023 m. sausio 13 d. užpildyti konkurso anketą, įkeliant motyvacinį laišką, nurodant ir pagrindžiant (jei reikia papildomais dokumentais) priežastis, dėl kurių Jums galėtų būti paskirta stipendija.

Apie laimėjimą bus pranešta tik atrinktiesiems kandidatams.