Iškilmingas VDU Senato posėdis - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Iškilmingas VDU Senato posėdis

Vasario 28 d. Vytauto Didžiojo universitete vyko iškilmingas VDU Senato posėdis, kurio metu Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams buvo įteiktos vardinės Jono Smilgevičiaus stipendijos, išdalinti daktaro diplomai, docento atestatai bei pagerbti jaunieji mokslininkai ir doktorantai.

Šiais metais Nepriklausomybės akto signataro, žymaus Lietuvos ekonomisto ir visuomenininko Jono Smilgevičiaus vardinės stipendijos buvo įteiktos penkiems VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams: Rasuolei Andruškevičiūtei, Mantui Jadviršui, Rimantei Milašiūtei, Nadieždai Tarnackienei, Gabrielei Žymančiūtei. Stipendijas įteikė advokatas Jonas Kairevičius.

Daktaro diplomus atsiėmė Justinas Kisieliauskas, Eglė Aleknavičiūtė ir fakulteto prodekanas Mantautas Račkauskas. Docento atestatą gavo marketingo katedros dėstytoja Miglė Šontaitė-Petkevičienė.

Taip pat buvo apdovanoti VDU aktyviausių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkurso nugalėtojai – marketingo katedros doktorantė Viktorija Grigaliūnaitė ir vadybos katedros doktorantė Jūratė Kuklytė.

Sveikiname ir linkime toliau savo darbais garsinti universiteto bei fakulteto vardą!