Iškilmingas VDU Senato posėdis - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Iškilmingas VDU Senato posėdis

Vasario 15 d. VDU vyko iškilmingas Senato posėdis. Jo metu buvo minimas 97-asis universiteto gimtadienis ir 101-oji Lietuvos valstybės atkūrimo sukaktis.

„Mes švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo 101-ąjį gimtadienį, mūsų tapatybės, vilčių, mūsų savasties ir vertybių – viso, kuo gyvename šiandien – pamatą. Švenčiame 97-uosius metus, kai trapiam valstybingumo ir nepriklausomybės pamatui sutvirtinti buvo įkurtas Lietuvos universitetas, vėliau tapęs Vytauto Didžiojo universitetu, įgalinęs tik užgimusioje valstybėje žinių, mokslo, studijų virsmą bei išlaisvinęs ir įprasminęs kūrybinės ir intelektualios minties potencialą, deja, išskaidytą ir keliems dešimtmečiams sunaikintą sovietinio brutalumo“, – savo sveikinimo kalbą sakė naujoji VDU Senato pirmininkė, VDU Užsienio kalbų instituto direktorė doc. dr. Vilma Bijeikienė.

Šiame iškilmingame posėdyje dalyvavo ir prie Senato prisijungę VDU Žemės ūkio akademijos bei VDU Švietimo akademijos atstovai. Iškilmėse buvo teikiamos vardinės Jono Smilgevičiaus stipendijos geriausiems Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams, VDU daktaro diplomai, apdovanojami aktyviausių doktorantų konkurso nugalėtojai.

Nepriklausomybės akto signataro, žymaus Lietuvos ekonomisto ir visuomenininko Jono Smilgevičiaus stipendijas atsiėmė šie Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai: Kamilė Aušiūraitė, Martyna Garnytė, Rugilė Girčytė, Giedrė Ivoškaitė, Tomas Juknevičius, Mantas Matulis, Rasa Raudytė, Laurynas Rupeika, Augustė Stanišauskytė ir Evelina Ščerek.

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete 2002 metais įsteigta Jono Smilgevičiaus vardo stipendija, skirta gabiems ir darbštiems fakulteto studentams paremti. Jono Smilgevičiaus stipendijos įsteigimas buvo patvirtintas stipendijos steigėjų ir mecenatų bei Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekano sutarimu. Pagal Jono Smilgevičiaus stipendijos nuostatus, kasmet Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, keliems Ekonomikos ir vadybos fakulteto bakalauro studijų antro, trečio ar ketvirto kurso arba magistratūros studijų pirmo kurso studentams Garbės Komiteto sprendimu bus sumokama vienkartinė stipendija, įteikiant vardinius čekius, atsiųstus vieno iš stipendijos mecenatų arba Garbės Komiteto narių. Kandidatus Jono Smilgevičiaus stipendijai gauti Garbės Komitetui pristato Ekonomikos ir vadybos fakulteto Dekanas, atsižvelgdamas į stipendijos nuostatuose suformuluotus reikalavimus.

Jonas Smilgevičius, 1918 m. Vasario 16-tos akto signataras, žymus lietuvių ekonomistas bei visuomenininkas, baigęs ekonomikos mokslus 1899 m. Berlyno universitete. Studijuodamas Vokietijoje tobulai išmoko svetimas kalbas, susipažino su Vakarų pasaulio kultūra, įsigilino į ekonomikos mokslus, kuriuos ryžosi panaudoti savame krašte. 1917 m. Vilniaus konferencijoje buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė nepriklausomos Lietuvos paskelbimo aktą. Veikliai dalyvavo daugelyje nepriklausomos Lietuvos ekonominių organizacijų.

VDU daktaro diplomą atsiėmė Monika Didžgalvytė. Taip pat buvo apdovanota aktyviausia 2018 m. Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė socialiniuose moksluose – ekonomikos katedros studentė Viktorija Tauraitė.