Informacija įstojusiems į VDU 2023 m. - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Informacija įstojusiems į VDU 2023 m.

Džiaugiamės, kad bakalauro studijas 2023 m. pasirinkote Vytauto Didžiojo universitete.

Norint tapti pilnateisiu VDU studentu, Jums reikia nuo rugpjūčio 2 d. 15 val. iki rugpjūčio 4 d. 16 val. pasirašyti studijų sutartį elektroniniu būdu jungiantis adresu: https://epasirasymas.vdu.lt/.

Pakviestieji studijuoti būtinai turi pasirašyti studijų sutartis elektroniniu būdu iki nurodyto laiko. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų ir nepasirašius studijų sutarties, kvietimas studijuoti anuliuojamas.

Studijų sutarties pasirašymo elektroniniu būdu žingsniai:

 • Norėdami pasitikrinti, ar tikrai įstojote į Vytauto Didžiojo universitetą, prisijunkite prie LAMA BPO sistemos adresu lamabpo.lt
 • Sumokėkite 45 € registracijos mokestį
 • Prisijunkite prie VDU e.pasirašymo sistemos https://epasirasymas.vdu.lt/ spausdami mygtuką „Kurti naują paskyrą“. Tuomet prisijungti reikia naudojant naujos paskyros prisijungimo vardą ir slaptažodį. Taip pat prisijungti galima naudojant elektroninę bankininkystę, mobilų ar elektroninį parašą
 • Turėkite su savimi registracijos mokėjimo kvitą (tinka el. versija)
 • Patvirtinkite studijų sutartį elektroniniu būdu
 • Jei kyla sunkumų, skambinkite telefonu (8 37) 323 206 arba +370 65547241, +370 610 73160, +370 615 22359.

Nepavykus savarankiškai sudaryti studijų sutarties, galima atvykti į universitetą rugpjūčio 3 d. nuo 9 iki 17 val. ir rugpjūčio 4 d. nuo 9 val. iki 16 val.  adresu K. Donelaičio g. 52 (2 aukštas), Kaunas ir studijų sutartį sudaryti su universiteto darbuotojų pagalba. Norint studijų sutartį pasirašyti universitete rekomenduojama 45 € registracijos mokestį sumokėti iš anksto per elektroninę bankininkystę.

Pasirašant studijų sutartį elektroniniu būdu į VDU e.pasirašymo sistemą reikia įkelti šių dokumentų kopijas:

Registracijos mokesčio kvitą – 45 €;

Jei vidurinis išsilavinimas įgytas ne Lietuvos Respublikoje – pateikiami Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai;

Dokumentą (-us), patvirtinantį pavardės keitimą (originalą), jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ir nėra nurodytas asmens kodas;

Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti);

Tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I-III vietų laimėtojams – tai įrodančius dokumentus, už kuriuos buvo skirti papildomi balai;

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo sertifikatą.

Įstojusiems į valstybės finansuojamas arba nefinansuojamas studijas

Visi įstojusieji į valstybės finansuojamas arba nefinansuojamas studijas prieš pasirašydami sutartį su universitetu, privalo sumokėti 45 € registracijos mokestį*. Mokestis turi būti sumokėtas prieš pasirašant sutartį pagal pateiktą mokėjimo informaciją. Patvirtinant el. sutartį internetu mokėjimo kvito kopiją reikia prisegti patiems.

Įstojusiems į mokamas studijų vietas

Studentai, įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų programų vietas, pusę semestro studijų programos kainos turi sumokėti iki rugsėjo 30 d., likusią dalį – iki sesijos pradžios (gruodžio 3 d.) Studijų programų semestro kainos 2023/2024 m. m.

*Nuo registracijos mokesčio atleidžiami šie asmenys:

 • ne vyresni kaip 25 metų asmenys ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 • ne vyresni kaip 25 metų asmenys vaikų globos namų auklėtiniai;
 • asmenys, turintys 45% ir mažesnį darbingumą.

Šie asmenys kartu su sutarties patvirtinimui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Sutartis pasirašę VDU studentai privalo laikyti anglų kalbos diagnostinį testą, kuris padeda nustatyti, kokiu lygiu studentas(-ė) turi mokytis anglų kalbos. Diagnostinis testas laikomas nuotoliniu būdu tik sutarties su VDU pasirašymo dieną (rugpjūčio 2 – 4 dienomis).

Testą (ENGLISH PLACEMENT TEST 2023) rasite adresu https://testing.vdu.lt.

Prisijungimo instrukciją rasite ČIA

Neturintiems galimybės testą laikyti nuotoliniu būdu, tai padaryti galima universitete, K. Donelaičio g. 52 – 315 kab. ir 214 kab. rugpjūčio 2 – 4 dienomis.

Informacija apie testo rezultatus  Jums bus atsiųsta į universiteto el. paštą (vardas.pavarde@stud.vdu.lt) rugpjūčio 30 dieną.

Anglų kalbos diagnostinio testo laikyti nereikia:

 • nesimokiusiems anglų kalbos ar išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 16 % ir mažiau – šie studentai mokosi anglų kalbos nuo A1 lygio;
 • išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 80 % – 89 % – šiems studentams rekomenduojame mokytis B2 lygiu (arba laikyti diagnostinį testą);
 • išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 90 % ir daugiau – šie studentai mokosi bet kurį C1 arba C1/C2 lygio anglų kalbos dalyką arba laiko C1 lygio įskaitymo testą (testas laikomas tik universitete, K. Donelaičio g. 315 kab. tik rugpjūčio 2 – 4 dienomis)
 • turintiems C1 lygio kompetenciją liudijančius galiojančius dokumentus (standartizuotų anglų kalbos testų arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus) – privalu juos pateikti Užsienio kalbų institutui (almante.meskauskiene@vdu.lt) iki rugsėjo 1 dienos. Šie studentai TURI studijuoti kitas užsienio kalbas (ne mažiau kaip 12 ECTS);
 • į Anglų filologijos studijų programą priimtiems studentams – šie studentai studijuoja anglų kalbą pagal savo programos reikalavimus.

Studentai, mokęsi anglų kalbos kituose universitetuose ir turintys C1 lygio kompetenciją liudijančius dokumentus, turi juos pristatyti el. paštu almante.meskauskiene@vdu.lt iki rugsėjo 15 dienos.

Vytauto Didžiojo universitetas, kaip socialiai atsakinga institucija, siekia padėti asmenims įgyti aukštąjį išsilavinimą, kuriems dėl sunkios finansinės padėties užkertamas kelias į aukštąjį mokslą. Universitetas 2021 metais įsteigė studijų fondą pirmo kurso studentų studijų kainai padengti – į bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems pirmakursiams skiria studijų stipendijas studijų kainai padengti. Atsižvelgiant į stojančiųjų konkursinius balus bei pasirengimą studijoms, studentams, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas studijų kaina gali būti padengiama pilnai arba dalinai visam studijų laikotarpiui.

Stipendijos studijų kainai padengti konkurse gali dalyvauti 2023 m. į VDU bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas įstoję ir sutartis su universitetu sudarę studentai, kurie Vytauto Didžiojo universitetą prašyme pasirinkę pirmu prioritetu. Prašymus dalyvauti konkurse studentai turi pateikti sutarčių pasirašymo su universitetu dienomis.

Konkurso datos

Įstojusiems LAMA BPO bendrojo priėmimo pagrindinio etapo metu

 • Prašymų dalyvauti konkurse studijų stipendijai gauti priėmimas – nuo rugpjūčio 2 d. 15 val. iki  rugpjūčio 4 d. 17 val.
 • Konkurso rezultatų paskelbimas studentus informuojant asmeniškai iki rugpjūčio 10 d. 15 val.

Įstojusiems LAMA BPO papildomo priėmimo pirmojo etapo metu

 • Prašymų priėmimas nuo rugpjūčio 16 d. 15 val. iki rugpjūčio 18 d. 17 val.
 • Konkurso rezultatų paskelbimas studentus informuojant asmeniškai iki rugpjūčio 24 d. 15 val.

Įstojusiems LAMA BPO papildomo priėmimo antrojo etapo metu

 • Prašymų priėmimas nuo rugpjūčio 28 d. iki rugpjūčio 30 d. 17 val.
 • Konkurso rezultatų paskelbimas studentus informuojant asmeniškai rugsėjo 3 d.

Norintys dalyvauti konkurse, turi nurodytomis datomis sistemoje epasirasymas.vdu.lt užpildyti prašymą „Paraiška studijų fondo stipendijai gauti“ nurodant prašomus duomenis, pateikti argumentus, pagrindžiančius motyvaciją studijuoti Vytauto Didžiojo universitete ir pasirinktoje studijų programoje, ir galimus papildomus dokumentus:

 • Mokslo, meno ar sporto pasiekimus įrodančius dokumentus;
 • Aktyvią socialinę veiklą įrodančius dokumentus;
 • Asmenys, kurie dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto įsteigtame studijų stipendijos studijų kainai padengti konkurse ir yra iš socialiai jautrių grupių, norėdami dalyvauti konkurse turi pateikti šiuos dokumentus:
  • Ne vyresni kaip 25 m. asmenys, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių abu tėvai yra mirę (visiški našlaičiai), pateikia tėvų mirties liudijimų kopijas arba teismo sprendimo dėl paskirtos globos dokumento kopiją;
  • Galiojantį neįgaliojo pažymėjimą;
  • Asmenys iš šeimų, auginančių keturias ar daugiau atžalų ne vyresnių kaip 25 m. amžiaus, pateikia šeimos sudėties pažymą;
  • Turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, turi pateikti savivaldybės socialinės paramos skyriaus išduotą galiojančią pažymą apie socialinės pašalpos skyrimą;
  • Asmenys iš šeimų, kurių abu tėvai arba turėtas vienas iš tėvų yra bedarbiai, turi pateikti Užimtumo tarnybos išduotą galiojančią pažymą apie nedarbo draudimo išmokos skyrimą.

Skiriant studijų stipendijas atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

 • Konkursinis balas;
 • Pasirinkta studijų programa VDU pirmu prioritetu;
 • Asmuo iš socialiai jautrios grupės;
 • Visuomenei ir Universitetui svarbi studijų kryptis, į kurią studentas priimtas;
 • Universiteto tinklo mokyklos abiturientas;
 • Aukšti mokslo, meno ir sporto pasiekimai;
 • Motyvacija studijuoti VDU ir veikti Universiteto studijų, mokslo ir (ar) visuomeninės veiklos srityje (savanorystė, mentorystė ir kt. veiklos);

Studentai bus asmeniškai elektroniniu paštu informuoti apie studijų stipendijos studijų kainai padengti konkurso rezultatus.

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia pirmo kurso studentus apsigyventi Universiteto bendrabučiuose, esančiuose Kaune, Akademijoje (Kauno rajone) arba Vilniuje.

Viso universitetas gali pasiūlyti studentams apsigyventi aštuoniuose bendrabučiuose, kuriuose jiems yra skirta per 1500 vietų.

Daugiau informacijos apie apgyvendinimo sąlygas VDU bendrabučiuose galima rasti adresu http://apgyvendinimas.vdu.lt

GYVENAMOSIOS VIETOS PIRMO KURSO STUDENTAMS SKYRIMO TVARKA

Studentai, norėdami apsigyventi viename iš Universiteto siūlomų bendrabučių, per sutarčių sudarymo laikotarpį turi atlikti šiuos veiksmus:

 • sudaryti Studijų sutartį;
 • rezervuotis gyvenamąją vietą bendrabutyje, pasirinkę ją iš siūlomų laisvų vietų Apgyvendinimas studentų kambariuose sąrašo adresu http://apgyvendinimas.vdu.lt (nuoroda Kitų asmenų apgyvendinimas), prisijungę tokiu pat prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, kaip ir sudarydami Studijų sutartį (SVARBU: laisvų vietų sąrašas yra nuolat atnaujinamas). Patvirtinimas apie atliktą rezervaciją ateis į nurodytą asmeninę el. pašto dėžutę;
 • sulaukti antro el. laiško į savo asmeninę el. pašto dėžutę su rezervacijos patvirtinimu(gyvenamosios vietos skyrimu);
 • sulaukti trečio – ir paskutinio – el. laiško į savo asmeninę el. pašto dėžutę apie paruoštą Apgyvendinimo sutartį  ir ją el. būdu vėliausiai iki 2023  m. rugpjūčio 31 d. jungiantis adresu http://apgyvendinimas.vdu.lt (nuoroda Kitų asmenų apgyvendinimas) sudaryti;
 • Sudarius Apgyvendinimo sutartį vėliausiai iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsikelti į paskirtą gyvenamąją vietą bendrabutyje ir joje apsigyventi.

Studentai, skyrus studentus su negalia, norėdami apsigyventi VDU bendrabutyje Nr. 2 („BALTIJA“), esančiame adresu Vytauto pr. 71, Kaunas (pritaikytame studentams su negalia), bei Nr. 5, esančiame adresu Universiteto g. 8 (iš dalies pritaikytame studentams su negalia), Akademija, Kauno r., tai galės padaryti ne anksčiau kaip nuo 2023 m. spalio 1 d. (sek informaciją http://apgyvendinimas.vdu.lt naujienų skiltyje).

Informuojame, kad studentai turi teisę keisti pasirinktą gyvenamąją vietą arba rezervuoti naują nuo š. m. rugsėjo 1 d. iki pat 2024 m. gegužės 31 d., pasirinkę ją iš laisvų vietų sąrašo, prisijungę adresu http://apgyvendinimas.vdu.lt

Išsamesnę informaciją apie sutarčių pasirašymą teikia:

 • VDU Studijų informacijos centras
 • Adresas K. Donelaičio g. 52-102, 44248, Kaunas
 • Telefonas (8 37) 323 206, +370 65547241, +370 610 73160, +370 615 22359
 • El. paštas vdu@vdu.lt