VDUevf tyrėjų įžvalgos - pasaulinėje ISPIM konferencijoje - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

VDUevf tyrėjų įžvalgos – pasaulinėje ISPIM konferencijoje

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto profesorius Giedrius Jucevičius dalyvavo didžiausioje pasaulyje inovacijų valdymo profesionalų kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje ISPIM (International Society for Professional Innovation Management), kuri šiemet vyko Florencijoje (Italija).
ISPIM mokslinė konferencija yra didžiausias ir labiausiai tarptautinėje inovacijų srities mokslininkų bendruomenėje vertinamas metų renginys, turintis giliausias mokslo srities tradicijas. 2019 metais vykusioji konferencija jau 30-oji, jubiliejinė ISPIM konferencija, buvo skirta pažymėti inovacijų Europoje 500-metį, todėl jai parinkta itin simbolinė vieta – Florencija (Italija). Konferencija kasmet pritraukia daugiau nei 500 dalyvių iš viso pasaulio šalių ir yra unikali dalijimosi inovacijų srities žiniomis platforma. Prof. G. Jucevičius jau daugiau nei dešimtmetį reguliariai dalyvauja ISPIM konferencijos renginiuose, pristato tyrimų rezultatus, moderuoja mokslinių diskusijų sesijoms, daugiausiai siejamoms su kūrybiškumu, pasitikėjimu, bendradarbiavimu inovacijų ekosistemose.

Akimirka iš ISPIM konferencijos

 

Dalyvavimas ISPIM’2019 konferencijoje yra unikali galimybė vienoje vietoje sutikti inovacijų srities mokslininkus ir praktikus, atnaujinti tyrimo metodologijos žinias, sužinoti naujausius „gerųjų praktikų” pavyzdžius, juos susieti su besiformuojančiomis teorinėmis prieigomis.
2019 m. ISPIM konferencijoje prof. Giedrius Jucevičius parengė straipsnį ir skaitė pranešimą pavadinimu „Tarpdisciplininis žinių perkėlimas istorinėse inovacijų sistemose: lyginamasis požiūris” („Cross-disciplinary Knowledge Transfer in Historical Innovation Ecosystems: Comparative Perspective”). Pranešimo metu buvo nagrinėjamos skirtingos socialinės ir vadybinės sąlygos, lėmusios tarpdisciplininių sinergijų radimąsi tokiose skirtingose pasaulio inovacijų ekosistemose kaip Renesanso laikų Florencija, H. Fordo laikų Detroitas ar XXa. pokario Tokijas. Praktinės atvejų studijos buvo susietos su žinių perkėlimo ir inovacijų ekosistemų teorijomis bei atlikti apibendrinimai, išskiriant šių procesų universalumo ir specifiškumo aspektus.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K 712-13-0447) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).