Fakultete pradėtas vykdyti podoktorantūros stažuotės tyrimas, kuriuo siekiama sukurti žaliojo smegenų plovimo prevencijos metodiką - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Fakultete pradėtas vykdyti podoktorantūros stažuotės tyrimas, kuriuo siekiama sukurti žaliojo smegenų plovimo prevencijos metodiką

Suinteresuotųjų grupių aktyvizmas vis labiau didina spaudimą įmonėms imtis tvaresnės veiklos, siekiant pagerinti aplinkosaugos, socialinės ir valdysenos (ESG) veiklos rezultatus, sukurti vertę suinteresuotosioms grupėms ir siekti pasaulinių darnios plėtros tiksų. 2021 m. Europos Sąjunga priėmė naują Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyvą (CSRD), kuria atnaujinamos ir sugriežtinamos taisyklės, susijusios su įmonių socialinės, valdysenos ir aplinkosauginės informacijos sandara ir viešinimu. Dabar apie tvarumą privalės pranešti platesnis didelių įmonių ratas.

Visgi, pastebima, kad nefinansinių veiklos rezultatų atskleidimas dažnai nėra pagrindžiamas patvirtinamąja informacija ar jos užtikrinimu. Tai sudaro prielaidas  žaliojo smegenų plovimo (arba ekomanipuliavimo) praktikų formavimuisi. Nuo 2024 m. vasario mėn. 1 d. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete pradėtas vykdyti podoktorantūros stažuotės tyrimas, kuriuo siekiama sukurti žaliojo smegenų plovimo prevencijos ESG ataskaitose sistemą ir metodiką. Šį tyrimą vykdys EVF alumnė dr. Agnė Šneiderienė vadovaujama prof. dr. Renatos Legenzovos. Tyrimas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos lėšomis (Projekto nr. S-PD-24-78).