Fakultete kuriama nauja studijų programa „Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas“ - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Fakultete kuriama nauja studijų programa „Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas“

Nauaj studijų programa Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas

Džiugiai pranešame, kad 2021 m. spalio 13 d. nuo 8:00 val. iki 14:00 val.  MS Teams aplinkoje vyks VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Bakalauro studijų programos „Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas“ išorinis vertinimas.

Ekspertų grupei vadovaus prof. dr. Monika Petraitė, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė, Inovacijų ir antreprenerystės mokslo grupės pagrindinė tyrėja.

Ekspertų grupės nariai:

Doc. dr. Erika Vaiginienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto docentė, Strateginio planavimo skyriaus vadovė;

Dr. Erika Godlevska, VŠĮ „Ateities visuomenės institutas“ direktorė;

Greta Grumadaitė, Vilniaus universiteto pirmosios pakopos studijų programos Verslo informacijos vadyba  absolventė.

Grupės darbą koordinuos SKVC projekto veiklų vykdytojas Eimantas Markevičius.

Vizito metu ekspertai susitiks su programos rengėjais, numatomais programos dėstytojais, administracijos atstovais, socialiniais partneriais, susipažins su auditorijomis, biblioteka ir kita materialiąja baze.

Detali vertinimo dienotvarkė.