doc. dr. R. Bendaravičienė tęsia vadovavimą VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

doc. dr. R. Bendaravičienė tęsia vadovavimą VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete

VDUevf dekanė Rita Bendaravičienė

Sausio 27 d. vykusiame VDU Senato posėdyje, vadovaujantis VDU Statuto 30 str. 10 papunkčio nuostata, rektoriaus teikimu slaptu balsavimu patvirtinti universiteto fakultetų dekanai ir kitų akademinių padalinių vadovai.

Džiugiai pranešame, kad VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekane antrai kadencijai patvirtinta doc. dr. Rita Bendaravičienė.

Taip pat dekanais ir akademinių padalinių vadovais iki rektoriaus kadencijos pabaigos buvo patvirtinti šie asmenys:

 • Gamtos mokslų fakulteto dekanu – prof. dr. Saulius Mickevičius
 • Humanitarinių mokslų fakulteto dekane – doc. dr. Rūta Eidukevičienė
 • Informatikos fakulteto dekanu – prof. dr. Tomas Krilavičius
 • Katalikų teologijos fakulteto dekanu – doc. dr. Benas Ulevičius
 • Menų fakulteto dekane – prof. dr. Jurgita Staniškytė
 • Muzikos akademijos dekanu – doc. dr. Saulius Gerulis
 • Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanu – prof. dr. Šarūnas Liekis
 • Socialinių mokslų fakulteto dekane – doc. dr. Aurelija Stelmokienė
 • VDU Botanikos sodo direktoriumi – dr. Nerijus Jurkonis
 • Inovatyvių studijų instituto direktore – prof. dr. Airina Volungevičienė
 • Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto direktore – prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė

Laikinai dekanų pareigas eiti patvirtinti šie asmenys:

 • Teisės fakulteto l.e.p. dekane – dr. Aušrinė Pasvenskienė
 • ŽŪA Agronomijos fakulteto l.e.p. dekane – dr. Aida Adamavičienė
 • ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto l.e.p. dekanu – doc. dr. Bernardas Vaznonis
 • ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto l.e.p.dekanu – doc. dr. Rolandas Domeika
 • ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto l.e.p.dekanu – prof. dr. Edmundas Bartkevičius
 • ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto l.e.p. dekanu – doc. dr. Algis Kvaraciejus