Bendruomenė liūdi netekusi profesoriaus Jono Čepinskio - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Bendruomenė liūdi netekusi profesoriaus Jono Čepinskio

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Ekonomikos ir vadybos fakulteto bendruomenė neteko iškilaus ekonomisto, habilituoto socialinių mokslų daktaro, profesoriaus Jono Čepinskio. Bendruomenė prisimena Profesorių kaip aktyvų, įkvepiantį, šiltą ir palaikantį kolegą, bičiulį, šalia kurio prašviesėdavo gyvenimas.

Lietuvos ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras Profesorius Jonas Čepinskis gimė 1949 m. kovo 24 d. Akmenėje. 1967 m. jis baigė Kauno V. Kudirkos vidurinę mokyklą, 1972 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją, nuo tų pačių metų joje dirbo mokslo darbuotoju, dėstytoju, vyr. dėstytoju, nuo 1984 m. – docentas, nuo 1985 m. – žemės ūkio mokslų kandidatas (agrarinių mokslų daktaras). 2002 m. jam suteiktas habilituoto mokslų daktaro laipsnis (socialiniai mokslai).

1989–1992  m. profesorius dirbo LMA Ekonomikos institute mokslo darbuotoju. Atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą, prie jo prisijungė didžiausią mokslinį pedagoginį potencialą tuo laikotarpiu turėję mokslininkai iš viso pasaulio ir Lietuvos, tarp jų – ir tuo metu dar docentas Jonas Čepinskis.

1999–2001 m. Jonas Čepinskis dirbo VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto (EVF) prodekanu, nuo 2001 m. – VDU EVF Finansų katedros profesoriumi, o nuo 2009-ųjų – VDU EVF Marketingo katedros profesoriumi. Per beveik 30 metų darbo VDU, Jonas Čepinskis sustiprino Finansų ir Marketingo katedras. Studentai labai aukštai vertino jo dėstomas finansų, draudimo, logistikos, aplinkos ekonomikos ir vadybos disciplinas.

Profesorius šiose srityse atliko ir paskelbė ženklių mokslinių tyrimų – rašė aplinkos ekonomikos, draudimo, vadybos klausimais: išleido knygas „Šimtas gamtonaudos mįslių“ (1988 m.), „Aplinkosaugos vadyba“ (2008 m.), vienas iš knygų „Draudimas“ (1999 m.), „Draudimo veikla“ (2005 m.), 2 dalių knygos „Ekonomikos teorija“ (1990–1991 m.) bendraautorių, iš vokiečių k. išvertė H. Vontobel knygą „Kas knygosna neįtraukta. Bankininko apmąstymai“ (1998 m.), paskelbė apie 90 straipsnių socialinės ir ekologinės ekonomikos, finansų bei kt. klausimais.

Nemažą indėlį Prof. Jonas Čepinskis įnešė mokslinėje ekspertinėje veikloje – buvo žurnalų „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“ bei „Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai“ redakcijų kolegijų narys, Kauno miesto ekologinės komisijos, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos mokslo ir studijų fondo ekspertų tarybos narys. Dalyvavo rengiant Lietuvos įstatymų projektus, Nacionalinę aplinkos apsaugos (1995 m.) ir Darnaus vystymo (2002 m.) strategijas ir kitus Lietuvos valstybės valdymo dokumentus.

Profesorius Jonas Čepinskis stažavosi ir dėstė St. Gallen, Ciuricho universitetuose (Šveicarija, 1992 m., 1996 m., 1999 m.), Diuseldorfo mokslo centre (Vokietija, 1997 m.), Stralsundo universitete (Vokietija, 2000 m.), Roskildės universitete (Danija, 2002 m.), Nordhauseno universitete (Vokietija, 2003 m.), Miuncheno universitete (2003 m., 2005 m., 2007 m.). Mokslinių konferencijų Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje dalyvis.

Jo mokslinė ir pedagoginė veikla buvo įvertinta – suteikiant jam habilituoto mokslų daktaro laipsnį ir profesoriaus pedagoginį vardą.

Jonas Čepinskis tiesiog turėjo pedagogo talentą: jis buvo charizmatiškas, įžvalgus intelektualas, turintis puikią mokslinę nuojautą, gebantis prognozuoti, sutelkti aplink save bendraminčius, be to – tikrai progresyvus savo idėjomis ir moraline laikysena. Jonas Čepinskis pelnė didelę kolegų meilę ir pagarbą, dosniai dalijosi savo moksline ir gyvenimiškąja patirtimi, užkrėsdavo visus visada gera savo nuotaika. Nematėme jo paniurusio, susiraukusio, nelaimingo.

Kiekviename savo gyvenimo žingsnyje Profesorius Jonas Čepinskis skleidė ypatingą jautrumo, inteligencijos, šviesos ir šilumos dvasią. Mokydamas kantrybės, išminties, kuklumo. Ir ne tik demonstruodamas, bet ir išlaikydamas itin tvirtą žmogiškųjų vertybių stuburą – meilę, supratimą, atjautą kiekvienam artimam ir kelyje sutiktam kolegai, studentui, bendraminčiui.

Vytauto Didžiojo universiteto bei Ekonomikos ir vadybos fakulteto bendruomenė visada prisimins Profesorių Joną Čepinskį kaip aktyvų jos narį, įkvepiantį kolegą, palaikantį ir išklausantį bičiulį, kurio akyse visada spindėjo širdies ir gerumo šypsena. Šalia tokio žmogaus ir kitiems gyvenimas prašviesėja.

Ačiū Tau, Jonai. Mums Tavęs labai trūks.