Rasuolė Andruškevičiūtė, Author at VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Gegužės 3 d. VDU vyks Verslo krypties savianalizės ekspertų nuotolinis vizitas

Gegužės 3 d. VDU vyks Verslo krypties savianalizės ekspertų nuotolinis vizitas. Verslo krypties studijų programų studentus, norinčius dalyvauti susitikime, prašome registruotis el. paštu sonata.staniuliene@vdu.lt 

Susitikimo darbotvarkė.

J. Smilgevičiaus stipendijos konkursas

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete 2002 metais įsteigta Jono Smilgevičiaus vardo stipendija, skirta gabiems ir darbštiems fakulteto studentams paremti. Jono Smilgevičiaus stipendijos įsteigimas buvo patvirtintas stipendijos steigėjų ir mecenatų bei Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekano sutarimu. Pagal Jono Smilgevičiaus stipendijos nuostatus, kasmet Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, keliems Ekonomikos ir vadybos fakulteto bakalauro studijų antro, trečio ar ketvirto kurso arba magistratūros studijų pirmo kurso studentams Garbės Komiteto sprendimu bus sumokama vienkartinė stipendija iš stipendijos mecenatų arba Garbės Komiteto narių. Kandidatus Jono Smilgevičiaus stipendijai gauti Garbės Komitetui pristato Ekonomikos ir vadybos fakulteto Dekanas, atsižvelgdamas į stipendijos nuostatuose suformuluotus reikalavimus.

Jonas Smilgevičius, 1918 m. Vasario 16-tos akto signataras, žymus lietuvių ekonomistas bei visuomenininkas, baigęs ekonomikos mokslus 1899 m. Berlyno universitete. Studijuodamas Vokietijoje tobulai išmoko svetimas kalbas, susipažino su Vakarų pasaulio kultūra, įsigilino į ekonomikos mokslus, kuriuos ryžosi panaudoti savame krašte. 1917 m. Vilniaus konferencijoje buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė nepriklausomos Lietuvos paskelbimo aktą. Veikliai dalyvavo daugelyje nepriklausomos Lietuvos ekonominių organizacijų.

Kandidatai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Turi būti bakalauro studijų antro, trečio ar ketvirto kurso arba magistratūros studijų antro kurso studentas(-ė);

2. Turi būti priskiriamas (-a) remtinų asmenų grupei ir / arba demonstruoti labai gerus akademinius rezultatus.

Norinčius pretenduoti į J. Smilgevičiaus vardinę stipendiją prašome iki 2022 m. sausio 14 d. užpildyti konkurso anketą: https://bit.ly/smilgeviciausstipendija2022, įkeliant motyvacinį laišką, nurodant ir pagrindžiant (jei reikia papildomais dokumentais) priežastis, dėl kurių Jums galėtų būti paskirta stipendija.

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete vyks Jaunųjų mokslininkų konferencija

VDUevf jaunieji mokslininkai
Ekonomikos ir vadybos fakultete jau dvidešimt ketvirtąjį kartą organizuojama jaunųjų mokslininkų (doktorantų ir magistrantų) mokslinė konferencija „ES ekonomikos, finansų ir verslo procesai bei tendencijos“.

Data: 2021 m. gegužės 12 d.

Konferencijos atidarymas – 10 val. (nuotoliniu būdu su plenarine mokslininkų diskusija).

Plenarinės verslo ir mokslo atstovų diskusijos dalyviai:

  • Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Politikos analizės ir apžvalgos grupės vadovė Laimutė Pilukaitė, pranešimo tema: „Brexit’as įvyko. Pokyčiai ateina“;
  • VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto lektorė dr. Viktorija Starkauskienė, pranešimo tema: „Laimės ekonomika ir šalių laimės priežastys pagal Jungtinių Tautų laimės indeksą“.

Dalyvavimo konferencijoje forma: stendiniai pranešimai. Pranešimai bus publikuojami konferencijos e. leidinyje „Jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai“ (žr. reikalavimai stendiniams pranešimams).

Stendinių pranešimų pateikimo / atsiuntimo terminas: atsiųsti iki 2021 m. gegužės 9 d. (imtinai). Stendiniai pranešimai bus patalpinti internete, konferencijos dalyviai gaus prieigą prie visų darbų.

REIKALAVIMAI STENDINIAMS PRANEŠIMAMS

REQUIREMENTS FOR POSTER PRESENTATIONS

Pagrindinė konferencijos kalba yra lietuvių, tačiau maloniai kviečiame aktyviai pristatyti savo atradimus, tyrimus bei naujas idėjas ir anglų kalba.

Rengiantiems pranešimus anglų kalba taip pat norime pasiūlyti galimybę publikuotis tarptautiniame recenzuojamame moksliniame žurnale „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai” / “Management of Organizations: Systematic Research”, kuris registruotas tarptautinėse duomenų bazėse. Reikalavimus šio leidinio straipsniams rasite: https://content.sciendo.com/view/journals/mosr/mosr-overview.xml. Daugiau informacijos el. paštu – edita.eiciuviene@vdu.lt

Pranešimų temos ir diskusijos:

  • ES ekonomikos pokyčiai ir tendencijos;
  • Šiuolaikinio marketingo problemos ir sprendimai;
  • Finansų politika ir investicijų valdymas: problemos ir sprendimai;
  • Naujos tendencijos organizacijų vadyboje.

REGISTRACIJA į konferenciją vykdoma iki 2021 m. gegužės 5 d. (imtinai).

Mokslinis komitetas

DAUGIAU INFORMACIJOS:

Gintarė Leckė

El. paštas: gintare.lecke@vdu.lt

J. Smilgevičiaus stipendijos konkursas

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete 2002 metais įsteigta Jono Smilgevičiaus vardo stipendija, skirta gabiems ir darbštiems fakulteto studentams paremti. Jono Smilgevičiaus stipendijos įsteigimas buvo patvirtintas stipendijos steigėjų ir mecenatų bei Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekano sutarimu. Pagal Jono Smilgevičiaus stipendijos nuostatus, kasmet Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, keliems Ekonomikos ir vadybos fakulteto bakalauro studijų antro, trečio ar ketvirto kurso arba magistratūros studijų pirmo kurso studentams Garbės Komiteto sprendimu bus sumokama vienkartinė stipendija iš stipendijos mecenatų arba Garbės Komiteto narių. Kandidatus Jono Smilgevičiaus stipendijai gauti Garbės Komitetui pristato Ekonomikos ir vadybos fakulteto Dekanas, atsižvelgdamas į stipendijos nuostatuose suformuluotus reikalavimus.

 

Jonas Smilgevičius, 1918 m. Vasario 16-tos akto signataras, žymus lietuvių ekonomistas bei visuomenininkas, baigęs ekonomikos mokslus 1899 m. Berlyno universitete. Studijuodamas Vokietijoje tobulai išmoko svetimas kalbas, susipažino su Vakarų pasaulio kultūra, įsigilino į ekonomikos mokslus, kuriuos ryžosi panaudoti savame krašte. 1917 m. Vilniaus konferencijoje buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė nepriklausomos Lietuvos paskelbimo aktą. Veikliai dalyvavo daugelyje nepriklausomos Lietuvos ekonominių organizacijų.

 

 

Kandidatai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Turi būti bakalauro studijų antro, trečio ar ketvirto kurso arba magistratūros studijų antro kurso studentas(-ė);

2. Turi būti priskiriamas (-a) remtinų asmenų grupei ir / arba demonstruoti labai gerus akademinius rezultatus.

Norinčius pretenduoti į J. Smilgevičiaus vardinę stipendiją prašome iki 2020 m. gruodžio 31 d. el.paštu evf@vdu.lt atsiųsti motyvacinį laišką, nurodant ir pagrindžiant (jei reikia papildomais dokumentais) priežastis, dėl kurių Jums galėtų būti paskirta stipendija.

Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanatas dirba nuotoliniu būdu

Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanatas dirba nuotoliniu būdu

Dėl vizito registruokitės el. paštu: evf@vdu.lt, arba telefonu: 8-659-71834. 

 

Susisiekti su darbuotojais galite telefonu arba el. paštu:

Dekanė – Rita Bendaravičienė: rita.bendaraviciene@vdu.lt; 8-37-327850.

Prodekanas studijoms – Mantautas Račkauskas: mantautas.rackauskas@vdu.lt; 8-659-71834.

Prodekanas marketingui – Justinas Kisieliauskas: justinas.kisieliauskas@vdu.lt; 8-37-327968.

Bakalauro studijos:

Bakalauro studijų vadovė – Jonė Kalendienė: jone.kalendiene@vdu.lt; 8-37-327852.

Referentė – Vidonija Šontienė: vidonija.sontiene@vdu.lt; 8-37-327856.

Referentė – Rita Petkevičienė: rita.petkeviciene@vdu.lt; 8-37-327866.

Magistrantūros studijos:

Magistrantūros studijų vadovė – Renata Legenzova: renata.legenzova@vdu.lt; 8-37-327870.

Referentė – Elena Joneikytė: elena.joneikyte@vdu.lt; 8-37-327851.

Podiplominių studijų referentė – Rita Vaičiūnienė: rita.vaiciuniene@vdu.lt; 8-37-327855.

Tarptautinių ryšių koordinatorė:

Referentė – Rasuolė Andruškevičiūtė: rasuole.andruskeviciute@vdu.lt; 8-37-327994.

Mokslinių tyrimų centras:

Mokslinių tyrimų vadovas – Giedrius Jucevičius: giedrius.jucevicius@vdu.lt; 8-37-327853.

Jungtinės doktorantūros studijų referentė – Edita Eičiuvienė: edita.eiciuviene@vdu.lt; 8-37-327857.

Skelbiamas atnaujintas EVF studijų tvarkaraštis

Bakalauro studijų tvarkaraštis Rudens semestras 2020

Magistrantūros studijų tvarkaraštis Rudens semestras 2020

Atnaujinta 2020 10 23

Covid-19 nesustabdė 23-čiosios jaunųjų mokslininkų konferencijos

Džiaugiamės, kad susitelkusi bendruomenė, Covid-19 viruso sukeltų nepatogumų kontekste, 2020 m. gegužės 13 d. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete jau dvidešimt trečiąjį kartą organizavo jaunųjų mokslininkų (doktorantų ir magistrantų) mokslinę konferenciją „ES ekonomikos, finansų ir verslo procesai bei tendencijos“.

Konferencijos atidaryme nuotoliniu būdų simboliškai vyko diskusija apie valdymo sprendimus neapibrėžtumo aplinkoje. Pranešimus skaitė ir diskusiją  moderavo:

„INVL Asset Management“ Pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinio vadovė dr. Dalia Kolmatsui, pranešimo tema: „Kaupimas pensijų fonduose rinkų svyravimo laikotarpiu: išmoktos pamokos”; bei VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto profesorius Giedrius Jucevičius, skaitęs pranešimą tema: „Valdymo sprendimai neapibrėžtumų aplinkoje“.

Konferencijos pranešimų temos ir diskusijos buvo suskaidytos į tokias tematikas:

  • ES ekonomikos pokyčiai ir tendencijos;
  • Šiuolaikinio marketingo problemos ir sprendimai;
  • Finansų politika ir investicijų valdymas: problemos ir sprendimai;
  • Naujos tendencijos organizacijų vadyboje.

Konferencijos plenarinio posėdžio įrašą galite pamatyti čia: https://ac.vdu.lt/pexrharr8etq/ 

Norėdami peržiūrėti įrašą parsisiųskite ir kompiuteryje įdiekite AdobeConnect programėlę: (Windows arba Mac)

Konferencijos pranešimus galite rasti čia.

Akimirkos iš konferencijos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau informacijos apie konferenciją gausite susisiekę su Akvile Karaliūte (el. paštas: akvile.karaliute@vdu.lt).

Kvietimas dalyvauti mainų savaitėje Lietuvoje!

Projekto pavadinimas: Nordic and Baltic Business Innovation Network and intensive course 2020
Projekto tipas: studentų mainai
Projekto datos: 2020 balandžio 18-24
Projekto vieta: VDU, Kaunas
Dalyviai: 6 dalyviai iš VDU
Dalyvaujančios šalys: Lietuva, Estija, Norvegija, Suomija
Dalyvių amžius: 18-30 m.

Reikalavimai:
– gebėjimas bendrauti anglų kalba;
– aktyviai dalyvauti projekto užsiėmimuose ir diskutuoti jo tema;
– būtinas noras tobulėti ir dalintis patirtimi!

REGISTRACIJA IKI VASARIO 7 D.

Šis projektas rengia ateities specialistus ir vadovus, gebančius pasiūlyti ir įgyvendinti naujus projektus Skandinavijos ir Baltijos rinkai. Tai kasmetinis projektas, kurį organizuoja „Nordplus Nordic and Baltic Business Innovation Network“ keturi partneriniai universitetai: Tamperės taikomųjų mokslų universitetas (Suomija), Talino technologijos universitetas (Estija), Norvegijos Arkties universitetas ir VDU (Lietuva). Projekto metu studentai yra išskirstomi į 5-6 komandas, kuriose dirba skirtingų valstybių atstovai. Dalyviai turi priiminėti bendrus sprendimus ir mokėti dirbti komandose. Kiekvienais metais projektas vyksta skirtingose šalyse ir universitetuose, priklausančiuose šio projekto tinklui: Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Studentai gauna užduotį, susijusią su šalies, kurioje tais metais vyksta projektas, pasirinktos įmonės problema, kurią turi išspręsti pasiūlydami naujas verslo idėjas ar produktus. Grupėse dirbantys dalyviai išsiskiria ne tik kultūros atžvilgiu, bet ir pagal pasirinktas studijų specialybes. Prieš pradėdami dirbti jie turi išsiaiškinti savo kompetencijas tam tikroje srityje ir kiekvienas įdėti savo įgytas teorines ir praktines žinias dirbdami kartu, generuodami naujas idėjas, priimdami bendrus sprendimus. Studentai projekto metu ne tik kuria inovacijas ir naujus pasiūlymus, bet ir turi galimybę pristatyti savo šalį, dalyvauti mokymuose, kurie pravers jiems dirbant komandose. „Šie intensyvūs kursai susideda iš kelių užsiėmimų, kūrybinių sesijų: studentai turi pristatyti savo šalis, miestus, universitetus, studijų programas ir, žinoma, savo šalies kultūrą. Taip pat jie moko vieni kitus svarbių žodžių, kuriuos reikėtų mokėti bendraujant su savo šalies gyventojais (pvz. kaip pasisveikinti, atsisveikinti, padėkoti ir pan.). Intensyvių kursų metu vyksta komandos formavimo, idėjų generavimo, pardavimo, gerų prezentacijų mokymai, kurie svarbūs dirbant su pateikta užduotimi ir daugiakultūre komanda viso projekto metu. Projekto pabaigoje komandos turi pristatyti ir parduoti savo pasiūlytas idėjas komisijai ir įmonės atstovams. Laimėtojai apdovanoti įmonės įsteigtais prizais. Projekto pabaigoje visiems studentams įteikiami sertifikatai, liudijantys apie dalyvavimą šiuose intensyviuose kursuose.

2019 metų Lietuvos komanda Tamperėje, Suomijoje:

2018 metų Lietuvos komanda Tromse, Norvegijoje:

2017 metų komanda Taline, Estijoje:

Įvyko pirmasis moksleivių e-Sporto krepšinio turnyras Kaune

Mokinių mokomoji bendrovė „Lithuania’s esports“, mentoriaujama Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto eSporto bendruomenės, užsibrėžė drąsų tikslą, kuris, pasak idėjos iniciatoriaus Edvino yra – „populiarinti eSporto idėją tarp moksleivių“.

Elektroninis sportas vyresnės kartos atstovams vis dar skamba egzotiškai, tačiau 2017 m. į auditoriją sutraukęs 385 milijonus žmonių visame pasaulyje, net ir didžiausius skeptikus skatina domėtis nauja kompiuterinių žaidimų sporto šaka.

Sekdama naujas tendencijas, „Lithuania’s esports“ iniciatyvos komanda Lapkričio 22 d. organizavo pirmą Kauno moksleivių krepšinio e-sporto turnyrą, kuris vyko pirmoje universitetinėje eSporto erdvėje Magnus eSports, kurią dėl glaudžių sąsajų su sporto vadybos kompetencijomis Vytauto Didžiojo universitetas įkūrė Ekonomikos ir vadybos fakultete.

Pirmame turnyre triumfavo Arnas Šiupenius, antroji vieta atiteko Laurynui Liaukoniui, trečiąja pasidabino Rokas Norvaišas. Gruodžio 6 d. „Lithuania’s esports“ organizuoja antrąjį turnyrą, kuriame pultelius ir vėl surems Kauno mokyklų elektroninio sporto entuziastai.

Skelbiamas konkursas J. Smilgevičiaus stipendijai gauti

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete 2002 metais įsteigta Jono Smilgevičiaus vardo stipendija, skirta gabiems ir darbštiems fakulteto studentams paremti. Jono Smilgevičiaus stipendijos įsteigimas buvo patvirtintas stipendijos steigėjų ir mecenatų bei Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekano sutarimu. Pagal Jono Smilgevičiaus stipendijos nuostatus, kasmet Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, keliems Ekonomikos ir vadybos fakulteto bakalauro studijų antro, trečio ar ketvirto kurso arba magistratūros studijų pirmo kurso studentams Garbės Komiteto sprendimu bus sumokama vienkartinė stipendija iš stipendijos mecenatų arba Garbės Komiteto narių. Kandidatus Jono Smilgevičiaus stipendijai gauti Garbės Komitetui pristato Ekonomikos ir vadybos fakulteto Dekanas, atsižvelgdamas į stipendijos nuostatuose suformuluotus reikalavimus.

 

Jonas Smilgevičius, 1918 m. Vasario 16-tos akto signataras, žymus lietuvių ekonomistas bei visuomenininkas, baigęs ekonomikos mokslus 1899 m. Berlyno universitete. Studijuodamas Vokietijoje tobulai išmoko svetimas kalbas, susipažino su Vakarų pasaulio kultūra, įsigilino į ekonomikos mokslus, kuriuos ryžosi panaudoti savame krašte. 1917 m. Vilniaus konferencijoje buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė nepriklausomos Lietuvos paskelbimo aktą. Veikliai dalyvavo daugelyje nepriklausomos Lietuvos ekonominių organizacijų.

 

 

Kandidatai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Turi būti bakalauro studijų antro, trečio ar ketvirto kurso arba magistratūros studijų pirmo kurso studentas(-ė);

2. Turi būti priskiriamas (-a) remtinų asmenų grupei ir / arba demonstruoti labai gerus akademinius rezultatus.

Norinčius gauti J. Smilgevičiaus vardinę stipendiją prašome iki 2019 m. gruodžio 23 d. į Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanatą pristatyti prašymą stipendijai gauti, nurodant ir pagrindžiant (jei reikia dokumentais) priežastis, dėl kurių Jums galėtų būti paskirta stipendija.