Antrasis priėmimo į VDU bakalauro studijas etapas - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Antrasis priėmimo į VDU bakalauro studijas etapas

Liepos 28 d. 17 val. baigėsi pirmasis bendrojo priėmimo etapas. Antrojo LAMA BPO pagrindinio priėmimo etapo metu į likusias laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas Vytauto Didžiojo universitete (VDU) (laisvos vietos bus skelbiamos liepos 29 d. 14 val. LAMA BPO) galės pretenduoti tik per pirmąjį etapą užsiregistravusieji LAMA BPO sistemoje. Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas vyks nuo liepos 29 dienos 16 valandos iki liepos 31 dienos 17 valandos.

Stojantieji gali keisti pageidavimų eiliškumą, tačiau negali įrašyti naujų pageidaujamų studijų programų. Pagrindinio bendrojo priėmimo antrojo etapo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 3 d. iki 15 valandos. Stojantieji rezultatus pamatys savo prašyme, prisijungę prie LAMA BPO informacinės sistemos.

Antrojo LAMA BPO pagrindinio priėmimo etapo metu gavusieji kvietimus studijuoti VDU elektronines studijų sutartis turės pasirašyti rugpjūčio 4 – 5 dienomis.

Pagrindinio priėmimo antrame etape galima dalyvauti:

  • tiek dėl valstybės finansuojamos, tiek dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos (ir studijų stipendijos), jeigu pirmojo etapo metu sudaryta valstybės nefinansuojamų studijų sutartis su aukštąja mokykla (bet negauta studijų stipendija);
  • tiek dėl valstybės finansuojamos, tiek dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos (ir studijų stipendijos), jeigu negautas joks kvietimas;
  • jeigu pirmajame etape sudaryta valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija studijų sutartis su aukštąja mokykla, antrajame priėmimo etape galima dalyvauti tik dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos.

Tikslinis finansavimas

Stojantieji, norintys pretenduoti į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas studijų vietas pagrindinio II etapo parašymų teikimo metu (07-29 16 val. – 07-31 17 val.) dar gali užpildyti tikslinio finansavimo prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje. Į prašymą galima įrašyti iki 2 pageidavimų iš sąrašo programų, kurioms yra patvirtintos valstybės tikslinio finansavimo vietos.

Paskelbus pagrindinio priėmimo II etapo rezultatus, stojantysis turi apsispręsti ir sudaryti studijų sutartį per sutarties sudarymo laikotarpį (rugpjūčio 4-5 dienomis).

Daugiau informacijos

Papildomas LAMA BPO priėmimas

Papildomo LAMA BPO priėmimo metu į likusias laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas galės pretenduoti ir tie, kurie nebuvo užsiregistravę LAMA BPO IS iki liepos 19 d. 12 val. Šiame etape rugpjūčio 6-8 dienomis stojantieji galės registruoti atnaujintus prašymus arba teikti naujus prašymus, jeigu nedalyvavo pagrindiniame priėmime. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 11 dieną iki 15 valandos.

Papildomame priėmime bus galima dalyvauti:

  • dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos, jeigu stojantysis jau sudarė valstybės finansuojamų arba tikslinio finansavimo studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavo studijų stipendiją;
  • tiek dėl valstybės finansuojamos, tiek dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos (ir studijų stipendijos), tiek dėl tikslinio finansavimo vietos, jeigu stojantysis sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo arba nepriėmė jokio kvietimo studijuoti.

Papildomame LAMA BPO priėmimo (rugpjūčio 6-8 d.) metu bus galima įtraukti naujus pageidavimus į prašymą, keisti finansavimo šaltinį ar studijų formą. Prašyme bus galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Baigiantis papildomam LAMA BPO priėmimui, rugpjūčio 11 d. stojančiajam, atsižvelgiant į jo prašyme nurodytus prioritetus, bus pateiktas vienas kvietimas užimti valstybės finansuojamą arba nefinansuojamą studijų vietą (su studijų stipendija arba be jos) universitete arba kolegijoje. Pakviestieji studijuoti Vytauto Didžiojo universitete turės rugpjūčio 13-14 d. pasirašyti elektroninę studijų sutartį internetu arba atvykę į universitetą.

VDU universitetinis priėmimas

Stojantieji tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas nuo rugpjūčio 3 d. taip pat galės prašymą pateikti ir tiesiogiai Vytauto Didžiojo universitetui, užpildant prašymą internetu bei ten pat pateikiant visus reikiamus dokumentus.

Dokumentų pateikimas

Asmenys, norintys dalyvauti universitetinio papildomo priėmimo konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai Vytauto Didžiojo universitete užimti, turės užpildyti prašymą internetu bei ten pat pateikti visus reikiamus dokumentus.

Pildant universitetinio priėmimo prašymą reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • nustatytos formos prašymą, jame nurodant nuo vieno iki trijų pageidavimų;
  • Kūrybinį aplanką (portfolio) ir motyvacinį laišką (stojantiesiems į Mados dizaino, Muzikos produkcijos, Naujųjų medijų meno studijų programas);
  • asmens dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopijas;
  • brandos atestato ir jo priedų arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas;
  • papildomų pažymėjimų / diplomų, liudijančių apie aktyvią, visuomenišką veiklą mokykloje kopijas.

Universitetinio papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 24 d. kiekvieną stojantįjį informuojant asmeniškai. Daugiau informacijos.

VDU gali skirti papildomą studijų kainos kompensaciją asmenims, įstojusiems į pirmosios pakopos valstybės nefinansuojamas studijų vietas Vytauto Didžiojo universitete ir atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus bei atitinkantiems reikalavimus, nurodytus 2012 m. balandžio 18 d. Nr. 442 LR Vyriausybės nutarime „Dėl nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Neradai atsakymo į savo klausimą? Nori pasitikslinti? Drąsiai kreipkis į Studijų informacijos centrą žemiau nurodytais kontaktais! Iki susitikimo VDU!

Išsamesnę informaciją apie sutarčių pasirašymą teikia:

VDU Studijų informacijos centras

Adresas Donelaičio g. 52-116, 44248, Kaunas

Telefonas (8 37) 323 206

El. paštas info@smt.vdu.lt