Tikslinis finansavimas-nemokamų studijų galimybė - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Tikslinis finansavimas-nemokamų studijų galimybė

Tikslinis finansavimas – nauja ir patraukli studijų forma, kuomet paklausiausių specialybių studentai gali gauti finansavimą, suteikiant garantiją darbdaviui, kad pagal jo poreikius paruoštas darbuotojas, baigęs studijas, ateis į įmonę (organizaciją) dirbti.

Įmonės sudaro su Universitetu sutartis ir bendradarbiauja teikiant paraišką finansavimui gauti. Tai reiškia, kad studentams suteikiama galimybė studijuoti nemokant už studijas (tuo atveju, jei gaunamas tikslinis finansavimas) ir baigus studijas suteikiama darbo vieta sutartyje numatytam laikui, t.y. įmonės išreiškia poreikį tam tikros specialybės darbuotojams. Studentas besimokydamas pagal tikslinį finansavimą, po studijų dirba atitinkamoje įmonėje, tikslinio finansavimo sutartyje numatytą laiko tarpą, už kurį mokamas darbo užmokestis.

Tikslinis finansavimas galimas tik bakalauro studijoms. Šiais metais buvo teikiamos paraiškos šioms programoms:

Marketingo vadyba (612N50001) 6 (vietos)
Ekonomika (iki 2016 m. Ekonomika ir finansai) (612L10005) 4 (vietos)
Verslo administravimas (612N11002) 4 (vietos)
Europos ekonomika ir finansai (anglų kalba) (iki 2016 m. Europos ekonomikos studijos) (612L10011) 1 (vieta)
Verslo finansai (612N30007) 2 (vieta)

Šių specialistų poreikį išreiškė tokios įmonės: AB „Kauno energija“, UAB „Helisota“, UAB „Findep“, UAB „Leksonas“, UAB „MVP Sprendimai“, AB „Kauno grūdai“, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir VšĮ „Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“.