"Verslo finansai"-nauja bakalauro studijų programa - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

„Verslo finansai”-nauja bakalauro studijų programa

“Verslo finansai” – nauja, jau šį rudenį Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Ekonomikos ir vadybos fakultete (EVF) pradedama vykdyti bakalauro studijų programa.

Nauja bakalauro studijų programa buvo parengta konsultuojantis su verslo atstovais, siekiant nustatyti, kokios žinios ir kompetencijos reikalingos jaunam, studijas baigusiam, pirmą kartą į darbą rinką įsiliejančiam ir sėkmingos karjeros siekiančiam žmogui. Atsižvelgiant į verslo atstovų pastabas, “Verslo finansų” programoje bus dėstomi svarbiausi dalykai susiję su verslo įmonių apskaita, analize, kontrole ir finansų valdymu. Studentai taip pat gaus žinių ir įgūdžių analizuoti valstybės finansus, ES finansų sistemą, vertinati rizikas ir investicijas, mokesčius.  Siekdami įgyti konkurencinių pranašumų darbo rinkoje studentai taip pat turės galimybę gilintis į vadybos, marketingo, ekonomikos ir kitų sričių pasirenkamuosius dalykus, atliks profesines praktikas, gilinsis į gerąsias įmonių patirtis įvairiose srityse.

“Dabar pagrindinė mokymo įstaigų užduotis atverti žmones, užkurti norą tobulėti, didinti motyvaciją ir suteikti pagrindines žinias. Bet svarbu ne tik žinios, o mąstymo įgūdžiai, bendradarbiavimo sugebėjimai, gebėjimas įtaigiai kalbėti, ambicija. Manau VDU tam tinkama vieta.  Konkrečiai verslo finansų tema pasakytina, kad norint dirbti mūsų šalies labui, dirbant finansų srityje, reikia padaryti pasirinkimą tarp verslo finansų ir finansų rinkų. Finansų rinkoms Lietuvoje esant seklioms, o taip pat žiūrint į pačią gerovės kūrimo esmę, gerokai svarbiau yra kurti realią pridėtinę vertę realiame versle. Realią pridėtinę vertę kuria ne finansų rinkos, o realus verslas. O kad pridėtinės vertės kūrimo kelias būtų efektyviausias, procesai versle turi būti planuojami ir matuojami. Neveltui sakoma – ko nematuosi – to negausi. Matavimui naudojami įvairūs rodikliai ir daugelis jų arba yra savo prigimtimi finansiniai arba yra glaudžiai susiję. Taigi, efektyviam darbui yra būtinas geras finansų žinojimas. Nuo matavimo šiuolaikiškumo priklauso reakcijos į pokyčius greitis ir tikslumas. Todėl verslo finansų geras žinojimas stambios įmonės finansų vadovui ar įmonės vadovui yra labai svarbus įrankis, leidžiantis verslui vystytis efektyviau ir greičiau.” – įmonių grupės „Svydis” vadovas Simas Juškevičius.

“Kviečiame studijuoti į verslo poreikius orientuotoje programoje, kurioje dirba savo dalyką išmanantys ir praktinės patirties turintys specialistai ” – programos vadovė Renata Legenzova.

Baigę Verslo finansų bakalauro programą studentai turės galės įsidarbinti ir sėkmingai siekti karjeros kaip finansininkai, finansų analitikai, apskaitininkai, finansų kontrolieriai, auditoriai, konsultantai įvairaus dydžio ir profilio verslo įmonėse, finansų institucijose bei viešojo sektoriaus organizacijose.

Daugiau informacijos apie “Verslo finansų” programą.