Studijos nuotoliniu būdu VDU Ekonomikos ir vadybos falkultete - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Studijos nuotoliniu būdu VDU Ekonomikos ir vadybos falkultete