Moksleiviams

Kodėl VDU EVF?

 • Laisvė mokytis tai, ko nori Tu;
 • Universalios specialybės, leidžiančios greitai įsilieti į darbo rinką;
 • Daugybė papildomas žinias ir įgūdžius lavinančių veiklų;
 • Universitetams reta, bendruomeniška VDU EVF kultūra;
 • Darbo rinkoje vertinami absolventai.

VDU ekonomikos ir vadybos fakultete lietuvių kalba yra dėstomos šios Bakalauro programos:

Plačiau apie priėmimo sąlygas, ČIA.

 

Daugiau nei Ekonomika

Apie programą: ekonomika yra žmonės. Žmonės, kurie ieško geriausio sprendimo šiame ribotų išteklių pasaulyje. Suprasti ekonomiką – suprasti žmonių elgseną, ją nuspėti ir įvertinti pasekmes, kuriant asmeninę ir bendrą gerovę. Mes ruošiame specialistus – žmones – žmonėms, kuriais visuomenė ir verslas žavisi, o dirbtinis intelektas pakeisti negali.

#žmonės #ekonomika #laimė #gerovė #BVP #Infliacija #užimtumas #verslas #viešasissektorius #praktika #kūrybiškumas #konkurencingumas  #sprendimupriemimas #kritinismastymas #greeneconomy #vartotojųelgsena

Programos vadovės dr. Viktorijos Starkauskienės žodis: ekonomikos programa – tai klasika, tai stilius, ne mada. Juk žinom, kad mada ateina ir praeina, o stilius yra amžinas. Didžiuojuosi šia programa ir jos absolventais, kurie padeda kurti geresnį pasaulį naujai, naudingai ir įdomiai. Ar nori būti stilingas ir Tu?

Programos absolvento Martyno Prievelio atsiliepimas: plačios ekonomikos krypties studijos suformavo mąstymą, reikalingą šiuolaikiniam specialistui. Dabar dirbu pokyčiu vadovu AB “Energijos skirstymo operatorius”.

Karjeros galimybės: absolventas gali dirbti privačiose ir valstybinėse įmonėse, bankuose, kurių veiklos rezultatus lemia makroekonominė aplinka ir jos galimi pokyčiai, dirbti vyriausybinėse institucijose, kurios formuoja makroekonominę politiką, rengia ekonominės politikos projektus, dirbti tarptautinėse organizacijose, kurios veikia užsienio šalyse ir kurių veikla yra orientuota į Lietuvą, stoti į ekonomikos ir jai artimų krypčių magistrantūrą.

 • Studijų trukmė: 4 metai
 • Studijų forma: Nuolatinė
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: ekonomikos bakalauras
 • Specializacijos: Verslo ekonomika, Viešojo sektoriaus ekonomika

Daugiau apie studijų programą, čia.

Daugiau nei Marketingas

Apie programą: marketingo vadybos studijų programoje rengiami aukštos kvalifikacijos marketingo specialistai, galintys dirbti įmonių marketingo vadovais, konsultantais, kūrybiškai spręsti įvairias marketingo problemas šiuolaikinio verslo srityse. Studijos apima tiek klasikinį, tiek modernųjį marketingą, kas užtikrina platų srities išmanymą ir galimybes tolimesniam profesiniam augimui.

#Marketingas #4P #7P #PrekėsŽenklas #Komunikacija #Pardavimai #Vartotojai #Pirkėjai #VartotojoElgsena #Kaina #MarketingoTyrimai #RinkosTyrimai #SkaitmeninisMarketingas #Influenceriai #Ženklodara #SocialiniaiTinklai #Reklama

Programos vadovo prof. dr. Arvydo Bakanausko žodis: ši bakalauro programa suteikia plačias galimybes: tiek toliau studijuoti, tiek dirbti bet kurioje pasaulio šalyje, prisitaikanti prie pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga šiuolaikinėje verslo ir marketingo profesinėje srityse.

Programos absolventės Dovilės Slapšytės atsiliepimas: studijų metu jaunatviški dėstytojai moko analizuoti rinką ir šiandienines tendencijas, pažinti vartotojus ir kurti jiems tinkamus pasiūlymus, o galiausiai ir parduoti realų produktą ar paslaugą.

Karjeros galimybės– absolventas gali dirbti įvairių tipų organizacijų vadovais, marketingo/pardavimų skyrių vadovais ir vadybininkais, pardavimų projektų vadovais/konsultantais verslo įmonių padaliniuose, kuriems patikėtos pardavimų, marketingo, importo-eksporto funkcijos; užsienio kompanijų marketingo/pardavimų skyriuose. Absolventai gali teikti konsultacines paslaugas įmonėms, sprendžiančioms marketingo ir pardavimų problemas, steigti savo verslą ar stoti į marketingo ir jam artimų krypčių magistrantūrą.

 • Studijų trukmė: 4 metai
 • Studijų forma: Nuolatinė
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos bakalauras

Daugiau apie studijų programą, čia.

Daugiau nei Verslo administravimas

Apie programą: verslo administravimo programa skirta tiems, kurie nori tapti sėkmingais vadovais, verslo konsultantais, kurti savo verslą, siekti  karjeros aukštumų bet kurios organizacijos administracijos bet kurioje srityje: marketinge, finansuose, žmonių išteklių valdyme.

#verslas #valdžia #vadovas #valdymas #lyderis #viešasissektorius #privatussektorius #marketingas #finansai #žmoniųištekliųvaldymas #kokybė #verslo inovacijos #vadyba #administravimas

Programos vadovės prof. dr. Irenos Bakanauskienės žodis: šios programos tikslas – parengti aukštos erudicijos ir plataus profilio verslo specialistus. Studentai turi galimybę pasirinkti dalykus, leidžiančius jiems sustiprinti savo žinias ir gebėjimus atskirose verslo administravimo srityse – finansuose, marketinge, žmonių išteklių valdyme. Sporto vadybos specializacijos studentai išklausys 5 Sporto vadybos specializacijos dalykus, kurie leidžia geriau suprasti įgytas bendrąsias verslo administravimo žinias ir jas pritaikyti sporto sektoriaus organizacijose.

Programos absolvento Tomo Juchnos atsiliepimas–norėčiau su visais pasidžiaugti, jog jeigu ne atmosfera, dėstytojai ir visas vaibas –  net neįsivaizduoju kaip būtų sekęsi tobulinti bei plėsti savo verslą. Esu dėkingas visam EVF kolektyvui už palaikymą bei galimybę tobulėti!

Karjeros galimybės: šios programos absolventai turi bene plačiausias darbo pasirinkimo ir karjeros galimybes, nes jų įgyta kvalifikacija leidžia dirbti administracijos specialistų ir vadovų pareigybėse marketingo, personalo, finansų padaliniuose valstybinėse, privačiose, gamybinėse, paslaugas teikiančios organizacijose, smulkaus, vidutinio verslo įmonėse ir tarptautinėse kompanijose. Taip pat jie gali dirbti verslo konsultantų firmose ir viešajame sektoriuje, vadovauti savo verslui ar stoti į verslo administravimo ir jam artimų krypčių magistrantūrą.

 • Studijų trukmė: 4 metai
 • Studijų forma: Nuolatinė
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos bakalauras
 • Specializacijos: Sporto vadyba

Daugiau apie studijų programą, čia. 

Daugiau nei Verslo finansai

Apie programą: verslo finansų studijos skirtos būsimiems įmonių ar finansinių institucijų finansų padalinių vadovams ir darbuotojams, gebantiems kūrybiškai spęsti įvairias finansines problemas, priimti verslo valdymo sprendimus šalies ir globalioje aplinkoje. Studijos ne tik užtikrina finansų išmanymą, bet ir suteikia įrankius tolimesniam profesiniam augimui.

#finansai #žinios #verslas #praktika #šiuolaikiškas #specialistas #finansųvadovas #sprendimai #finansaibesienų #finansinėsinovacijos #finansųrinkos #fintech

Programos vadovės doc. dr. Astos Gaigalienės žodis: ši studijų programa buvo sukurta atsižvelgiant į verslo atstovų išsakytus poreikius ir pastabas, todėl bene geriausiai atitinka rinkos poreikius šiuolaikiškam profesionaliam finansų specialistui. Svarbu net tik žinoti, bet ir gebėti pritaikyti savo žinias – kritiškai, kūrybiškai, sistemiškai, dinamiškai.

Programos absolventės  dr. Eglė Aleknevičiūtės atsiliepimas: dirbdama Lietuvos banko Ekonomikos departamento Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresniąja ekonomiste, pastebiu, kad Lietuvoje nuolat jaučiamas gerų finansų specialistų poreikis. O būtent tokius specialistus ir siekia ruošti ši studijų programa.

Karjeros galimybės: absolventas gali dirbti įvairiose verslo įmonių ar finansų institucijų finansų padalinių pareigybėse: finansų padalinio vadovu; finansų analitiku; apskaitininku; vidaus kontrolės specialistu; planavimo ir kontrolės specialistu. Finansų institucijose: finansų analitiku, kontrolieriumi, konsultantu. Profesinių paslaugų įmonėse: apskaitininku, auditoriumi, konsultantu ar stoti į verslo finansų ir jiems artimų krypčių magistrantūrą.

 • Studijų trukmė: 4 metai
 • Studijų forma: Nuolatinė
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos bakalauras

Daugiau apie studijų programą, čia.