Apie fakultetą

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas –  Lietuvoje ir pasaulyje pripažinta verslo mokykla, ruošianti asmenybes, kuriomis visuomenė žavisi, darbdaviai geidžia, o dirbtinis intelektas pakeisti negali.

Fakultetas patenka į geriausių pasaulyje aukštųjų mokyklų (EDUNIVERSAL), besispecializuojančių vadybos ir verslo administravimo srityse, sąrašo tūkstantuką. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas – liberali mokykla, pripažįstanti ir gerbianti kiekvieno studento individualius poreikius, interesus ir siekiamus tikslus. Tai puiki vieta protingiems, versliems, turintiems saviraiškos polinkių ir teigiamų ambicijų jauniems žmonėms, siekiantiems profesinių aukštumų.

2019 metais, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) mini savo atkūrimo 30-metį. Tai jubiliejiniai metai ir Ekonomikos ir vadybos fakultetui (EVF) – 1989 m. vasaros pabaigoje, po stojamųjų egzaminų į Ekonomikos fakulteto pirmą kursą buvo priimti pirmieji 54 bakalauro studijų studentai.

EVF – TAI ŽMONĖS

Stipri ir įtraukianti Ekonomikos ir vadybos fakulteto kultūra, darni darbuotojų, studentų ir absolventų bendruomenė bei ryškios asmenybės – jauni veržlūs dėstytojai, savo srities profesionalai ir garsi (iškili) profesūra – tai Fakulteto išskirtinumas ir ilgalaikės stiprybės šaltinis.

EVF – TAI SPECIALYBĖ+

Ekonomikos ir vadybos fakultetas – aktyvus ir modernus studijų, mokslo ir darbo rinkos dalyvis, gebantis lanksčiai veikti neapibrėžtoje aplinkoje bei ugdyti kritiškai, analitiškai ir kompleksiškai mąstančius ekonomikos, finansų, rinkodaros, verslo ir vadybos krypčių specialistus su plačiu bendrauniversitetiniu išsilavinimu, giliomis specialybinėmis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais.

EVF = VERSLAS

Ekonomikos ir vadybos fakultetas specialistų rengime glaudžiai bendradarbiauja su verslo organizacijomis – socialiniai partneriai dalinasi savo gerosiomis patirtimis paskaitose, formuluoja praktines užduotis ir temas baigiamiesiems darbams, steigia stipendijas, vykdo bendrus studentų bei Lietuvos ir užsienio įmonių projektus, organizuoja įdomias ir naudingas praktikos; atsižvelgiant į verslo poreikius nuolat peržiūri ir atnaujina studijų programas.

EVF Veiklos

Fakultete organizuojamos trijų pakopų – bakalauro, magistrantūros ir doktorantūrosstudijos.

Čia veikiantis Verslo konsultavimo ir podiplominių studijų centras taip pat priima į įvairias podiplominio mokymo programas – nuo trumpų specializuotų kursų iki perkvalifikavimo studijų. Daug dėmesio skiriama studentų praktikai. Sėkminga daugelio fakulteto absolventų karjera įvairiose Lietuvos verslo organizacijose, užsienio kompanijų atstovybėse bei valstybinėse įstaigose liudija, kad studijų metu įgyjama pakankamai universalių ir specifinių žinių, padedančių sėkmingai įsilieti į konkurencingą verslo pasaulį.

Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai turi plačias galimybes įgyti tarptautinė patirties, vykstant studijų mainams pagal „Campus Europae“, „Erasmus+“ ar Dvišalių mainų programas

Studijų organizavimo veikla fakultete derinama su ekonomikos ir vadybos moksliniais tyrimais. Kasmet rengiamos tarptautinės konferencijos, moksliniai straipsniai publikuojami periodiniuose Ekonomikos ir vadybos fakulteto žurnaluose „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ ir „Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai“.

2018 metų EVF apdovanojimai ir įvertinimai

  • 11-oje pasaulinėje Eduniversal verslo mokyklų konvencijoje, vykusioje 2018 m. spalio 16-19 d. Dubrovnike, Kroatijoje VDU EVF jau ketvirti metai iš eilės įvertinta trimis palmės lapais, kaip Excellent Business Schools With Reinforcing International Influence.
  • Lietuvos sporto federacijų sąjunga (LSFS) Metų Sporto Iniciatyva gruodžio 6 d. vykusiuose apdovanojimuose išrinko VDU EVF fakultete kartu su „Turkish Airlines EuroLeague“ vykdomą Sporto Verslo magistrantūros programą.
  • VDU Ekonomikos ir vadybos dekanui, VDU Senato pirmininkui prof. Zigmui Lydekai birželio 27 d. buvo įteiktos VDU Garbės profesoriaus regalijos. Garbės profesoriaus vardas mokslininkui suteiktas socialinių mokslų srityje už jo nuopelnus plėtojant Vytauto Didžiojo universitetą, vadovavimą universitetui 2006–2015 metais bei svarų indėlį į Lietuvos ekonomikos mokslus.
  • VDU EVF studentai Lukas Grabauskas, Vainius Steponavičius, Ernestas Sederevičius ir Deividas Petravičius tapo 3×3 FISU Pasaulio universitetų lygos bronzos laimėtojais.
  • EVF absolventė Eglė Aleknevičiūtė tapo Lietuvos Jaunųjų Mokslininkų Sąjungos „Geriausios 2017 m. disertacijos“ konkurso laureate. Disertacijos tema: „Veiksnių, darančių įtaką vyriausybių obligacijų rinkų sąveikai, vertinimas globalioje aplinkoje“. Darbo vadovė – prof. dr. Kristina Levišauskaitė.
  • Lapkričio 15 d. Finansų ministerija paskelbė studentų baigiamųjų darbų konkurso laureatus. EVF studentės Ievos Kirstukaitės bakalauro baigiamasis darbas užėmė pirmąją vietą. Darbo tema: „Europos Sąjungos finansinės paramos pridėtinės vertės šalims narėms analizė“. Darbo vadovė – prof. dr. Kristina Levišauskaitė.