Podiplominės magistrantūros studijos - VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas
VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas - platesnės studijų perspektyvos

Podiplominės magistrantūros studijos

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas –  Lietuvoje ir pasaulyje pripažinta verslo mokykla, ruošianti asmenybes, kuriomis visuomenė žavisi, darbdaviai geidžia, o dirbtinis intelektas pakeisti negali. Fakultetas savo veiklą grindžia kertinėmis vertybėmis: laisve, draugiškumu, atvirumu, veržlumu ir patikimumu.

Podiplominės magistrantūros studijos:

  • Valstybės nefinansuojamos studijos, kurios skirtos asmenims, siekiantiems tobulinti kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ar persikvalifikuoti;
  • Orientuotos į praktiką;
  • Organizuojamos orientuojantis į studijuojančiųjų poreikius bei darbo rinkos reikalavimus;
  • Suteikiančios magistro laipsnį išduodant jį patvirtinantį magistro diplomą.

Studijuoti gali:

  • Kandidatai baigę tos pačios arba artimos studijų krypties bakalauro laipsnį;
  • Kitų studijų krypčių bakalauro programų absolventai – kai baigiamos atitinkamos krypties gretutinės studijos ar papildomosios studijos ir/ar turima ne mažesnė nei vienerių metų susijusios praktinės veiklos patirtis;
  • Kolegijų (profesinio bakalauro) absolventai – kai baigiamos papildomosios studijos ir/ar turima ne mažesnė nei vienerių metų susijusios praktinės veiklos patirtis.

Detalesnes priėmimo sąlygas į magistrantūros studijas rasite čia.

Podiplominių magistrantūros studijų programos:

I priėmimo etapas JAU PRASIDĖJO (06 01 – 06 28 d.) 

Stojant į podiplomines magistrantūros studijas sistemoje rinkitės: “Priėmimo į podiplominių (mokamų ištęstinių ir EdTech finansuojamų), magistrantūros ir teisės vientisųjų aukštesnio kurso studijas forma“.