Erasmus+ praktika

Erasmus studentų praktika – laikotarpis, praleistas Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies užsienio įmonėje ar organizacijoje. Erasmus praktika suteikia studentui galimybes prisitaikyti prie visos Bendrijos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą.

Studentų (praktika vėliausia gali baigtis iki rugsėjo 30 dienos) bei absolventų (praktika turi baigtis per metus po studijų baigimo) praktikos konkursas vyksta:
I etapas: rugsėjo – lapkričio mėnesiais;
II etapas: lapkričio – sausio mėnesiais;
III etapas: vasario – balandžio mėnesiais.

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 4 mėnesių. Per vieną mėnesį praktika turi trukti ne mažiau kaip 130 val. ir ne daugiau kaip 160 valandų. 40 darbo valandų – 1,5 ECTS kredito.

Kiekvienas studentas vienoje studijų pakopoje Erasmus praktikai (įskaitant absolventų praktiką) bei studijoms gali išvykti bendram 12 mėn. (vientisųjų studijų studentai 24 mėn.) laikotarpiui.

Daugiau informacijos

PRAKTIKOS PASIŪLYMAI:

Organization Country Traineeship Area Contacts
Slovenia

International Relations;

Marketing;

Administration.

More information

sanja.kocijan@um.si or

feb.international@um.si

Italy

Tourism Marketing and Promotion;

Hospitality.

info@usticatour.it

www.usticatour.com

Turkey

Business Management;

Marketing;

International Relations;

Human Resources.

turalazimzadeh@gmail.com
Italy Marketing. info@sognandocasashop.it

Various

countries

Various areas. http://www.partners4value.lt/en/

Daugiau informacijos:

  • Rasuolė Andruškevičiūtė
  • Adresas S. Daukanto g. 28-208, LT-44248 Kaunas
  • Tel.: (8 37) 32 79 94 (vidaus – 3308)
  • El. paštas: rasuole.andruskeviciute@vdu.lt