Doktorantūros studijos

Viena svarbiausių Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos krypčių yra rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų, plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas.

Tiems, kuriuos vilioja gilesnės mokslinės studijos, tiriamasis darbas, o vėliau ir mokslininko karjera, Ekonomikos ir vadybos fakultetas siūlo ekonomikos bei vadybos ir administravimo doktorantūros studijas. 1989 m. atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą, doktorantūros studijos pradėtos po ketverių metų. Nuo 1993 m. iki 2012 m. fakultete iš viso apginta 50 daktaro disertacijų. Nors šiuo metu universiteto pedagoginiam ir mokslo personalui papildyti reikia tik dalies baigusiųjų doktorantūrą, tačiau doktorantų rengimą universitetas suvokia kaip savo misiją Lietuvos mokslui. Universiteto doktorantai gilina konkrečios mokslų krypties teorines ir metodologines žinias, atlieka mokslinius tyrimus, dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir stažuotėse užsienyje, dėsto paskaitas bei veda seminarus, o studijų pabaigoje gina daktaro disertaciją.

Doktorantūros studijų atnaujinimas

Vytauto Didžiojo universitetas, drauge su kitomis 25 Lietuvos bei užsienio aukštojo mokslo ir tyrimų institucijomis, buvo pateikęs paraiškas 20 mokslo krypčių doktorantūros teisei gauti. 2011 birželio 8 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo patvirtinta, kad VDU doktorantūros teisė suteikta 14 mokslo krypčių. Sprendimas buvo papildytas 2011 birželio 21 d. – Švietimo ministro įsakymu VDU buvo suteikta teisė organizuoti studijas dar 4 mokslo kryptyse. Taigi nuo 2011 liepos 1 d. Vytauto Didžiojo universitete yra vykdomos doktorantūros studijos 18 mokslo krypčių. Plačiau apie doktorantūros studijų atnaujinimą skaitykite www.vdu.lt/

Ekonomikos ir vadybos fakulteto doktorantūros studijų partneriai –  ŠiauliųKlaipėdosMykolo Riomerio,ISM Vadybos ir ekonomikosAleksandro Stulginskio universitetai.


Daugiau informacijos:

  • Mokslo tarnyba
  • Adresas Laisvės al. 53-207, LT-44248 Kaunas
  • Tel.: (8 37) 327 946

  • Edita Eičiuvienė
  • Adresas S. Daukanto g. 28-210, LT-44248 Kaunas
  • Tel.: (8 37) 32 78 57 (vidaus – 3307)
  • El. paštas: edita.eiciuviene@vdu.lt