Konferencijos

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete yra rengiamos tokios konferencijos: