Fakulteto administracija

doc. dr. Rita Bendaravičienė

Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė (201 kab.)Dr. Mantautas Račkauskas

EVF prodekanas studijoms (202 kab.)Tel.: 32 78 55 (vidaus 3302)

Dr. Justinas Kisieliauskas

EVF prodekanas marketingui (203 kab.)Tel.: 32 78 70 (vidaus 3303)

doc. dr. Jonė Kalendienė

Bakalauro studijų vadovė (313 kab.)


jone.kalendiene@vdu.lt

doc. dr. Renata Legenzova

Magistrantūros studijų vadovė (311 kab.)


renata.legenzova@vdu.lt

prof. dr. Giedrius Jucevičius

Mokslinių tyrimų vadovas (312 kab.)


giedrius.jucevicius@vdu.lt

Vidonija Šontienė

Bakalaurų nuolatinių studijų referentė (201 kab.)


“Ekonomika“, “Europos ekonomika ir finansai“, “Verslo finansai”

vidonija.sontiene@vdu.lt

Tel.: 32 78 56 (vidaus 3304)

Rita Petkevičienė

Bakalaurų nuolatinių studijų referentė (201 kab.)


“Marketingo vadyba”  ir  “Verslo administravimas”

rita.petkeviciene@vdu.lt

Tel.: 32 78 66 (vidaus 3306)

Elena Joneikytė

Magistrantūros, dvigubo diplomo studijų referentė; Ryšių su verslu koordinatorė (209 kab.)


elena.joneikytė@vdu.lt

Tel.: 32 78 51 (vidaus 3317)

Rasuolė Andruškevičiūtė

Tarptautinių ryšių koordinatorė; Marketingo vadybininkė (208 kab.)


rasuole.andruskeviciute@vdu.lt

Tel.: 32 79 94 (vidaus 3308)

Edita Eičiuvienė

Jungtinės doktorantūros koordinatorė; Žurnalo "Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai" redaktorė (210 kab.)


edita.eiciuviene@vdu.lt

Tel.: 32 78 57 (vidaus 3307)

Rita Vaičiūnienė

Podiplominių studijų referentė (207 kab.)


rita.vaiciuniene@vdu.lt

Tel.: 32 78 55 (vidaus 3305)

Dr. Monika Didžgalvytė

Žurnalo "Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai" redaktorė (103 kab.)


monika.didzgalvyte@vdu.lt

Valentina Švecova

Inžinierė (403 kab.)


valentina.svecova@vdu.lt

Tel.: 32 78 66 (vidaus 3318)