EVF žmonės

Ekonomikos ir vadybos fakultetas vienija daugiau kaip 40 dėstytojų bendruomenę. Šiuo metu fakultete studijuoja 30 doktorantūros studentų.

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KLASTERIS

MARKETINGO KLASTERIS

VADYBOS KLASTERIS