EVF žmonės

Ekonomikos ir vadybos fakultetas vienija daugiau kaip 40 dėstytojų bendruomenę. Šiuo metu fakultete studijuoja 30 doktorantūros studentų.

Ekonomikos ir vadybos fakultete įsteigtos 4 katedros, kurios nuo šiol dirba drauge:

dr. Jonė Kalendienė

Ekonomikos katedros kuratorė


jone.kalendiene@vdu.lt

doc.dr. Renata Legenzova

Finansų katedros kuratorė


renata.legenzova@vdu.lt

Prof. dr. Arvydas Bakanauskas

Marketingo katedros profesorius


arvydas.bakanauskas@vdu.lt

Prof. dr. Giedrius Jucevičius

Vadybos katedros profesorius


giedrius.jucevicius@vdu.lt